Hier zijn deze websites te vinden:


Domein Calus


Genealogie

Genealogie is een verzameling van gegevens van voorouders en nakomelingen van een of meer families.
Hier zijn veel gegevens te vinden van de voorouders van de families:
  • Boumans
  • Koster
  • Bus
  • Van Kasteren
  • Lydiate
  • Porteous
  • Montecino
  • Harrison
  • Hendriks
en enkele andere families die op een of andere manier met een van deze families verbonden zijn.

Bidprentjes

Bidprentjes van familieleden of bekenden van de familie.


Veelal katholieke families lieten een gedachtenisprentje drukken dat werd uitgedeeld bij een begrafenis. Op de voorkant staat vaak een religieuze afbeelding en/of tekst, op de achterkant een korte beschrijving van de overleden persoon, al of niet aangevuld met een gebed.


Familie Bus in de Haarlemmermeer

Een beschrijving van de familie Bus die zich kort na de drooglegging in de Haarlemmermeer vestigde. Tevens een beschrijving van het wonen, werken en leven in de haarlemmermeer.

Aparte beschrijvingen van:


Film en Bioscoop

De helft van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in de filmcabine van verschillende bioscopen. Die bioscopen en de technieken die daarin werden toegepast komen uitvoerig aan bod.
Voorafgaand aan de bioscopen heb ik gewerkt in filmverwerkende bedrijven en bij de Legerfilmafdeling LFFD.

Geologische eclipsreis Turkije 2006

In 2006 was de verduistering van de zon mooi te zien in Turkije. Vanuit de Geologische faculteit werd een reis georganiseerd waarbij zowel deze eclips als de geologische en archeologische bijzonderhden van Turkije bezocht werden. Ons verslag van die reis wordt van dag tot dag beschreven.

.
Verder zijn er nog enkele besloten sites

Familie Boumans - Koster

Een externe besloten site bestemd voor familieleden en/of afstammelingen van deze familie.
Monique's Family

Een besloten site van Monique waartoe alleen op uitnodiging toe verleent kan worden.