Kavels sectie SS

  SS 1 t/m SS 10 Sloterweg / Rijnlanderweg
  SS 11 t/m SS 13 Huigsloterdijk

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    SS 1   10   01   122.100   |   H. Cock   H. Cock                   G. Roos   G. Roos  
    SS 2   25   16       |       H. Cock            -   M. Sepers   G. Roos      
    SS 3   19   56       |       H. Cock            -   J. Sepers   E. Knibbe   P.A. Knibbe  
    SS 4   20           |       H. Cock                    E. Knibbe      
    SS 5   20           |       H. Cock                    M. Roodenburg   M. Roodenburg  
    SS 6   20           |       H. Cock                    A.J vd Marel   A.J. vd Marel  
    SS 7   20           |       H. Cock                    A.J vd Marel
  C. Kroon
       
    SS 8   20           |       H. Cock                    C. Kroon   F.C. Kroon  
    SS 9   20           |       H. Cock                    N.A. Knibbe   Gebr. Knibbe  
    SS 10   20           |       H. Cock                    N.A. Knibbe      
    SS 11   24   60   40.600   ||   H. Cock   H. Cock    Oosthoeve   wed. Stegerhoek   Oosthoeve   C. Kroon   N.A. Knibbe   Gebr. Knibbe  
    SS 12   18   86       ||       H. Cock    De Stad Leijden   F.C. Los   -
  -
    P.J. Kroon
  T.C. Los
    C. Kroon
  A.J. vd Marel
    F.C. Kroon  
    SS 13   16   63       ||       H. Cock    Anna's Hoeve
  Cock's Genoegen
    C. Roodenburg
  J. Sepers
    -   C. Roodenburg   C. Kroon
  A.J. vd Marel
    A.J. vd Marel  
                                                       
    SS 20                           Cock's Hoeve   M. Sepers           -      
                                                       
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

  Kavels SSKaart 1958 detail kavels SS

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel zuid 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu