Kavels sectie R

  R 1 t/m R 5 Lisserdijk
  R 6 t/m R 25 Hoofdweg
  R 27 en R 28 Lisserdijk 

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    R 1   11   35   30.650   |   Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                   P.A. Stokman   A. Bos  
    R 2   17   28       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg    De Vijf Gebroeders   W. Koelewijn           C. v Tol      
    R 3   19   50       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg            Arnhem   C. Langeslag   E. v Zadelhoff   Zadelhof  
    R 4   20   02       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg    Zonder geluk vaart niemand wel   Gebr. Kardol   Zonder geluk vaart niemand wel   J. Kardol   G. Roos
  E. v Zadelhoff
    A. Bos  
    R 5   17   44       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg            Nooit gedacht   W.C. Oudshoorn   J. Lanser   Gebr. de Regt
  A. Knibbe
   
    R 6   19   18   62.800   ||   D. Bronkhuizen   C.M. Bronkhuize           Kagermeer   C. van Tol   C. v Tol   B. v Tol  
    R 7   23   52       ||       C.M. Bronkhuize   Kagermeer   C. van Tol           C. v Tol   mts v Reeuwijk  
    R 8   27   64       ||       C.M. Bronkhuize   Andrea's Hoeve   K. Roodenburg   Andrea's hoeve   D. Roodenburg   A. Bos   A. Bos  
    R 9   15   36       ||       C.M. Bronkhuize                   A. Bos      
    R 10   16   39       ||       C.M. Bronkhuize   Meerhof   D. Van Wieringen   Meerhof   T. van Wieringen   C.J. vd Maarl   C.J. v Maarl  
    R 11   7   47       ||       C.M. Bronkhuize                   (C.J. vd Maarl)   C.J. vd Maarl  
    R 12   15   94       ||       C.M. Bronkhuize                   C.J. vd Maarl       
    R 13   1   57   116.300 (|)   |   J.J. van Voorst   J.J. van Voorst #   Veenderij Abenes
  De Dageraad
    H. Edelaar
  W.J.D. Maas
    -   K. Edelaar   (J.D. Buitenhuis)   J.D. Buitenhuis  
    R 14   15   33       |       J.J. van Voorst                   P.J. Kroon      
    R 15   14   22    86.800 (||)   ||       J.J. van Voorst                    C. Molenaar   C. Molenaar  
    R 16   13   41       ||       J.J. van Voorst    Hogendorp   T. de Regt   Hoogendorps Grondwet   T. de Regt   C. Molenaar   J.D. Buitenhuis  
    R 17   24   04       ||       J.J. van Voorst    Piet Hein   J. van der Lely   Piet Hein   J. van der Lely   J.P. Buitenhuis    G.W.A. de Clerq  
    R 18   21   85       ||       J.J. van Voorst    Swelink
  Potter
    C. Visser
  P. Baartman
    Potterstier
  Zwingels orgel
    P. Baartman
  A. de Regt
    K. de Regt
  Gebr. de Regt
       
    R 19   20   40       ||       J.J. van Voorst                    G.W.A de Clercq      
    R 20   19   27       |       C.J.J. Ribbing en Co.   Vredestein   G. van Tol           M. Kroon   I. Kroon  
    R 21   20           |       C.J.J. Ribbing en Co.            -   G. van Tol   M. Kroon      
    R 22   20           |       B. Hartogensis                   D. v Reeuwijk
  Gebr. de Vlieger
    P. v Reeuwijk
  de Vieger
   
    R 23   20           |       B. Hartogensis    Bosch en Landzigt   H. Bisschop           Gebr. de Vlieger   de Vlieger  
    R 24   20           |       B. Hartogensis    Bouwlust   D. de Vlieger   -   D. de Vlieger   H.H. de Ruiter   H.H. de Ruiter  
    R 25   20           |       B. Hartogensis    Wilhelmina's Hoeve   J. Huurman   Wilhelmina's hoeve   W. Roodenburg   P. v Reeuwijk   P. v Reeuwijk  
    R 26   15   78       ||       J.J. van Voorst    Marnix   C. van der Spek   -   C. van der Spek   H.P. vd Spek   Fa. vd Spek  
    R 27   16   03   11.100   |   Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                    M. Slootweg   A. vd Spek
  G. Visser
   
    R 28   1   06       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg    De Goede Verwachting   J. Wessel   -   J. Wessels   -   Div. gebruikers  
                                                       
    Ringd.                           Loon naar werken   F. van Gerven   -   F. van Gerven          
    Ringd.                           De Goede Hoop   C. van Leeuwen                  
    Ringd.                           De Gouden Ploeg   R. Roodenburg       R. Roodenburg          
    Ringd.                           Nooit gedacht   H. Vlasveld                  
    Ringd.                           Leeghwater   Stoomgemaal   de Leeghwater   C. van den Enden          
                                                       
    Opm. Sectie R kent grillige kavels en de nummervolgorde wijkt af van de andere secties.                  
                                                       
  # Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.      
        B   R E                                        
    R 13       52               C.J. Oudshoorn                          
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels RKaart 1958 detail kavels R

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel zuid 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu