Kavels sectie PP

  PP 1 t/m PP 15 Hoofdweg
  PP 16 t/m PP 30 Sloterweg / Rijnlanderweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  Bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    PP 1   16       11.000       B.H. Evers   B.H. Evers #   Nieuw-Vennep (School V)
  Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis
  Onze Hoop is Voorspoed
    Spruitenburg
  Bruijsters (Pastoor)
  J. Braakman
            P. Hulsbosch
  D. vd Pol
    Nieuw-
  Vennep
   
    PP 2   20   02   11.700       S. van Spinge   S. van Spenge   Door Gods zegen de gunst verkregen
  Bij 't Dorp
  Veelzorg
    D. Bik
  P. Mooij
  Jac. Mantel
    Veel zorg   A. Boekel (Wed. Mantel)   Wed. A. van Oosterom
  ---
    Nieuw-
  Vennep 
   
    PP 3   20   02   10.100       D. Vreede   D. Vreede   Rawa Sarie (meerbloem)   M. Staveren   Rawa Sarie   M. van Staveren   B. van Groningen   Nieuw-
  Vennep 
   
    PP 4   20   02   32.700   |   J.F. Schutte   A. Wassenaar                   Wed. J. vd Maarl
  J.G. Suidgeest
    Nieuw-
  Vennep 
   
    PP 5   20   02       |       A. Wassenaar   Wassenaar's Hoeve   A. Zuidgeest    -   A. Suidgeest   J.G. Suidgeest   Gebr. Suidgeest  
    PP 6   20   02       |       A. Wassenaar   Anna's Hoeve   A. vd Marel   Anna's hoeve   A. van der Maarl   J. vd Maarl   L. vd Maarl  
    PP 7   20   02   39.800   ||   J.A. Repelaar   J.A. Repelaar                   J. van 't Hul   J. van 't Hul  
    PP8   20   02       ||       J.A. Repelaar    Wilhelmina's Hoeve   T. Maaskant   Wilhelmina's hoeve   P. Hommerson   J. van 't Hul       
    PP 9   20   02       ||       J.A. Repelaar                    J. van 't Hul       
    PP 10   20   02   102.500   |   S.M. Hummel   J.H.C. van der Kun en Co.           Cecilia's hoeve   G. Enthoven   Th. J. de Vlieger   Fa. T.J. de Vlieger  
    PP 11   20   02       |       J.H.C. van der Kun en Co.    Mook   J. Hommerson           Th. J. de Vlieger      
    PP 12   20   02       |       J.H.C. van der Kun en Co.                    J. Kofoed   J. Kofoed  
    PP 13   20   02       |       J.H.C. van der Kun en Co.    De Morgenstond   N. van Leeuwen   -   N. van Leeuwen   J. Kofoed       
    PP 14   20   02       |       J.H.C. van der Kun en Co.                    J. Kofoed   J. van 't Hul
  C. Gijzenberg
   
    PP 15   20   02       |       J.H.C. van der Kun en Co.    De Kapitein   C. Gijzenberg   De Kaptein   C. Gijzenberg   C. Gijzelenberg      
    PP 16   20       12.000       H.H. van Dam   H.H. van Dam                   Kabel      
    PP 17   20       10.000       H.H. van Dam   H.A. Bultman Hz.   Bid en Werk   A. van Rijswijk           J.M. Knoop en Zn.   J. Knoop  
    PP 18   20       8.800       H.A. Bultman Hz.   E.J. Isenbeek, wed. H.A. Bultman           Bid en werk   H. Garritsen   J.M. Knoop en Zn.      
    PP 19   20       27.100   |   C. Maas   C. Maas                   Gebr. de Breuk   J.A. de Breuk  
    PP 20   20           |       C. Maas    Reintjes Hoeve
  Elba
    P. de Breuk
  H. Blokker
    Reintjes hoeve   P. de Breuk   Gebr. de Breuk   
  G.J. de breuk
   
    PP 21   20           |       C. Maas                    Gebr. de Breuk       
    PP 22   20       122.100   ||   A. van der Beek   A. van der Beek en Co.                   A.W. Geluk   G. Geluk  
    PP 23   20           ||       A. van der Beek en Co.                    A.W. Geluk       
    PP 24   20           ||       A. van der Beek en Co.                    A.W. Geluk       
    PP 25   20           ||       A. van der Beek en Co.                    J.D. Bulk   J. en J.D. Bulk  
    PP 26   20           ||       A. van der Beek en Co.    Beekhof   J. de Graaf   -   B. van Bezooijen   J.D. Bulk       
    PP 27   20           ||       A. van der Beek en Co.                    J.D. Bulk       
    PP 28   20           ||       S. Hartogensis                   L. Roubos   J. Roubos  
    PP 29   20           ||       S. Hartogensis    Norma
  Zegen en Vlijt
    Jacob Lievaart
  J. van Leeuwen
    -   L. van Wijk   A. Kranenburg   Gebr. Kranenburg  
    PP 30   20           ||       S. Hartogensis                    A. Kranenburg       
                                                       
  # Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.      
        B   R E                                        
    PP 1   6                   C. Seijs                          
    PP 1   2                   H. Blokker                          
                                                       
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels PPKaart 1958 detail kavels PP 

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel zuid 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu