Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie OO

 

OO 1 t/m OO 10 Aalsmeerderweg / Leimuiderdijk

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882
  Land-
bouwer
in 1882
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 **
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  OO 1   24   45   8.900       B.H. Evers   G.H. Viedeldy en Co. #   Nooit Gedacht   P.H. Klaasen   -   A. van der Ster (Wed. Klaassen)   G. Gortzak      
  OO 2   29   94   8.600       B.H. Evers   H. Taconis   De Ree
Het Hert
  C. Lok
J. Kikkert
  Cornelius hoeve   D. Spaargaren   F. Franzen      
  OO 3   13   29   4.100       P. van Geer   P. van Geer           -   Wed. H. Rietdijk   J. Tensen      
  OO 4   13   91   4.500       P. van Geer   P. van Geer           -   J.D. Bulk   J. Tensen      
  OO 5   14   54   5.100       L. Rietdijk   L. Rietdijk                   P. v Nes      
  OO 6   15   17   4.900       L. Rietdijk   L. Rietdijk            -   H. de Graaf   P. de Breuk      
  OO 7   14   72   4.900       L. Rietdijk   L. Rietdijk    De Leeuwrik   de Wed. C. Rietdijk           P. de Breuk
W. Post
     
  OO 8   12   57   4.000       L. Rietdijk   L. Rietdijk                    W. Post      
  OO 9   18   45   5.500       P. van Geer   P. van Geer   De Spreeuw   C. Bulk   -
-
  C. Bulk
J. van Woerkom
  H.M.      
  OO 10   14   62   4.900       G.G. Snellen   G.G. Snellen                   W      
                                                     
  OO Ringd.                                   -   T. Boellaard          
                                                     
# Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.       
      B   R E                                        
  OO 1   8   15               H. Taconis                          
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

Kavels OOKaart 1958 detail kavels OO 

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden 

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.