Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie NN

 

NN 1 t/m NN 15 Sloterweg / Rijnlanderweg
NN 16 t/m NN 30 Aalsmeerderweg

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882
  Land-
bouwer
in 1882
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 **
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  NN 1   20       31.200   |   W. de Baat   W. de Baat                   J. Blom
Gebr. Rus
     
  NN 2   20           |       W. de Baat                    Gebr. Rus       
  NN 3   20           |       W. de Baat    Vredebest   H. Groeneveld   Vredebest   W.H. Groeneveld   N. Barendregt      
  NN 4   20       10.200       W. de Baat   W. de Baat                    N. Barendregt
Gebr. Gort
     
  NN 5   20       10.000       L. Meikus   L. Meikus   Doet wel en ziet niet om   T. Verboom   -   T. Terlouw   N. v Schie      
  NN 6   20       8.100       B.H. Evers   B.H. Evers   Texel   K. Bijne           A.J. v Schie      
  NN 7   20       7.400       J.A. van der Werve   J. van der Werve   Schooten   P. Schrama   Schooten
-
  P. Schrama
H. van Schie
  Erven Schrama      
  NN 8   20       7.800       D.G. Meijer   D.G. Meijer   Maria's Hoeve   J. Juffermans   -   A.J. Kelder   G. de Breuk      
  NN 9   20       8.500       B.H. Evers   B.H. Evers   Het Schaapje   K.J. van Groningen   -   R. Witte   G. Klaasse
N.G. Bruynis
J. Verkuyl
     
  NN 10   20       8.600       H. van Dongen   H. v Dongen en Co.           -   J. vd Heuvel   N. de Zeeuw      
  NN 11   20       8.100       H. van Dongen   H. v Dongen en Co.   Het Lammetje   P. de Graaf   -   J. van Rijn   Breure      
  NN 12   20       8.000       W. de Zeeuw   W. de Zeeuw en Co.   Ons Genoegen   P. Gootjes           A.J. de Wildt      
  NN 13   20       29.600   |   L. van der Pol   L. vd Pol                   J. Verkuijl      
  NN 14   20           |       L. vd Pol   De Pol   D. Versluis   De vier gezusters   O.H. van Willigen   J. Verkuijl      
  NN 15   20           |       A. Verkuijl   Het Geloof
De Handel
  H. Marsbergen
J. Verkuijl
  Soli Dei Gloria   Jan Verkuijl   M. vd Maarl      
  NN 16   20       9.100       A. van der Mase   A. van der Mast   Adriana's Hoeve   J. van Vuuren   Adrianus hoeve   J. van Vuuren Hzn.   H. Groenenberg      
  NN 17   20       10.900       A. van der Mase   A. van der Mast                    H. Groenenberg       
  NN 18   20       11.100       A. van der Mase   A. van der Mast                    H. Groenenberg       
  NN 19   20       10.500       J.C. van Brakel   J.C. van Brakel                   J. Marbus      
  NN 20   20       11.100       W. Hagoor Az.   W. Hagoort Az.           Land voor water   M. Camfferman   Gebr. Gort      
  NN 21   20       10.700       B.H. Evers   H. Duijn   Land vor Water   W. Hagoort           P. v Nes
Gebr. Gort
     
  NN 22   20       9.200       B.H. Evers   H. Duijn   Eben Haëzer   L. van Dalen   Eben Haëzer   L. van Dalen   P. v Nes      
  NN 23   20       9.900       J.C. van Brakel   J.C. van Brakel   't Is nooit zoo klaar, of 't hapert hier of daar   W. van Schip           J. Marbus      
  NN 24   20       9.600       B.H. Evers   H. Duijn           -
-
  A. Colijn
J. Troost
  G. Cortzak      
  NN 25   20       8.200       B.H. Evers   H. Duijn                   J. Gijzenberg      
  NN 26   20       7.900       B.H. Evers   H. Duijn   Engelberg   C. van Kempen           J. Gijzenberg      
  NN 27   20       7.900       B.H. Evers   P. van Geer                   H.Th. Munsterman      
  NN 28   20       22.100   |   J.A. Beijerink   J.A. Beijerinck en Co.                   O. de Kok      
  NN 29   20           |       J.A. Beijerinck en Co.                    O. de Kok       
  NN 30   20   30       |       J.A. Beijerinck en Co.    Burgerhoek   K. van den Brand   de Ruigenhoek   O. van Dalen   O. de Kok       
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

Kavels NNKaart 1958 detail kavels NN 

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden 

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.