Kavels sectie M

  M 1 en M 2 Spieringweg / Hillegommerdijk

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  Bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    M 1   15   71   13.100   |   B.H. Evers   Bar. van Verschuer   (1)               P.A.J. Lommerse   A.M. Vester  
    M 2   17   91       |       Bar. van Verschuer   (1)               P.A.J. Lommerse
  M. vd Maarl
       
                                                       
     (1) Op de Lijst van Amersfoordt komen de kavels M niet voor. Op de kaart uit 1867 (onder) staat 'Buiten Land' geschreven.      
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

  p>

  De kavels M 1 en M2, N 1 t/m N 6, J 5 en 6 zijn gekocht door Baron van Verschuer, de 'paardenbaron' van de Hartekamp in Heemstede.  Hij had op hofstede Eert den Koning een stoeterij.
  Baron van Verschuer werkte veel samen met zijn paardenvrienden Wickevoort Crommelin en Gevers van Endegeest die ook veel kavels gekocht hadden.

   

  Kavels MKaart 1958 detail kavels M

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu