Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie M

 

M 1 en M 2 Spieringweg / Hillegommerdijk

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882 **
  Land-
Bouwer
in 1882 **
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 ***
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  M 1   15   71   13.100   |   B.H. Evers   Bar. van Verschuer   (1)               P.A.J. Lommerse   A.M. Vester  
  M 2   17   91       |       Bar. van Verschuer   (1)               P.A.J. Lommerse
M. vd Maarl
     
                                                     
   (1) Op de Lijst van Amersfoordt komen de kavels M niet voor. Op de kaart uit 1867 (onder) staat 'Buiten Land' geschreven.      
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
*** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

De kavels M 1 en M2, N 1 t/m N 6, J 5 en 6 zijn gekocht door Baron van Verschuer, de 'paardenbaron' van de Hartekamp in Heemstede.  Hij had op hofstede Eert den Koning een stoeterij.
Baron van Verschuer werkte veel samen met zijn paardenvrienden Wickevoort Crommelin en Gevers van Endegeest die ook veel kavels gekocht hadden.

 

Kavels MKaart 1958 detail kavels M

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.