Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie LL

 

LL 1 t/m LL 12 Aalsmeerderweg / Aalsmeerderdijk

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882 **
  Land-
bouwer
in 1882 **
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 ***
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  LL 1   23   70   62.300   |   H. Haksteen   K. Rijsdijk en Co.           -   J.Z. 't Hooft   Mej. Mr. D.M. 't Hoofd   P. Verkuijl  
  LL 2   21   13       |       K. van Zijverden                   Mej. Mr. D.M. 't Hoofd       
  LL 3   20   87       |       A. 't Hoofd   De Valk   de Wed. A. 't Hoofd   -
-
  D.L. 't Hooft
Wed. A. 't Hooft
  Fa. v Andel
Verkuyl
  erven Hooft  
  LL 4   21   07       |       C. Bij           -   A. Noordam   Fa. v Andel
Verkuyl 
     
  LL 5   20   59       |       J. van Zijverden   De Arend   J. van Zijverden   de Arend   J. van Zijverden   H.J. v Zijverden   A.H. Jansen
H.J. v Zijverden
 
  LL 6   19   33       |       J. van Zijverden en Co.                   ---   Diverse gebruikers  
  LL 7   17   36   8.800       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont                   L.A. v Andel    idem  
  LL 8   15   37   8.800       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont     Catharina's Hoeve   A. Noordam           L.A. v Andel
A. Lanser
   idem  
  LL 9   13   90   7.600       J.P.G. van der Meer   J.P.G. van der Meer                   J. Ravestijn    idem  
  LL 10   26   56   12.100       L. Rietdijk   T.W. Venema   Val om   Topvoort           J. Ravestijn
R. v Elderen
   idem  
  LL 11   27   34   13.000       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont                     R. v Elderen     idem  
  LL 12   27   04   13.500       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont     Burgerveen   Timmer   -   G.B. 't Hooft   R. v Elderen     idem  
                                                     
  LL Ringd.                                   -   P. Lanser          
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
*** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

kavels LLKaart 1958 detail kavels LL

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden 

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.