Kavels sectie LL

  LL 1 t/m LL 12 Aalsmeerderweg / Aalsmeerderdijk

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    LL 1   23   70   62.300   |   H. Haksteen   K. Rijsdijk en Co.           -   J.Z. 't Hooft   Mej. Mr. D.M. 't Hoofd   P. Verkuijl  
    LL 2   21   13       |       K. van Zijverden                   Mej. Mr. D.M. 't Hoofd       
    LL 3   20   87       |       A. 't Hoofd   De Valk   de Wed. A. 't Hoofd   -
  -
    D.L. 't Hooft
  Wed. A. 't Hooft
    Fa. v Andel
  Verkuyl
    erven Hooft  
    LL 4   21   07       |       C. Bij           -   A. Noordam   Fa. v Andel
  Verkuyl 
       
    LL 5   20   59       |       J. van Zijverden   De Arend   J. van Zijverden   de Arend   J. van Zijverden   H.J. v Zijverden   A.H. Jansen
  H.J. v Zijverden
   
    LL 6   19   33       |       J. van Zijverden en Co.                   ---   Diverse gebruikers  
    LL 7   17   36   8.800       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont                   L.A. v Andel    idem  
    LL 8   15   37   8.800       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont     Catharina's Hoeve   A. Noordam           L.A. v Andel
  A. Lanser
     idem  
    LL 9   13   90   7.600       J.P.G. van der Meer   J.P.G. van der Meer                   J. Ravestijn    idem  
    LL 10   26   56   12.100       L. Rietdijk   T.W. Venema   Val om   Topvoort           J. Ravestijn
  R. v Elderen
     idem  
    LL 11   27   34   13.000       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont                     R. v Elderen     idem  
    LL 12   27   04   13.500       B.H. Evers   C.M. Kemper, Echtgen. v C. Diemont     Burgerveen   Timmer   -   G.B. 't Hooft   R. v Elderen     idem  
                                                       
    LL Ringd.                                   -   P. Lanser          
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  kavels LLKaart 1958 detail kavels LL

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu