Kavels sectie L

  L 1 t/m L 15 IJweg
  L 16 t/m L 30 Hoofdweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    L 1   20       6.700       Jhr. Rutgers van Rozenburh   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg           -   J. van Voorst   C.G. v Tongeren   Hoofddorp  
    L 2   20       6.500       H.H. van Dam   H.H. van Dam                   Gebr. v Leeuwen   Hoofddorp  
    L 3   20       6.200       H.H. van Dam   H.H. van Dam                   Gebr. v Leeuwen   Hoofddorp  
    L 4   20       5.200       E.H. van der Meulen   F.F. Korthals   Berta's Hoeve   L. Suringar   Bertha's hoeve   Y. Ran   H. Kofoed   Hoofddorp  
    L 5   20       6.000       E.H. van der Meulen   F.F. Korthals                    H. Kofoed   Hoofddorp  
    L 6   20       5.600       E.H. van der Meulen   F.F. Korthals    Maria Lust     W. Los    Maria's lust   J. Plaisier   J. Kofoed   Hoofddorp  
    L 7   20       4.800       E.H. van der Meulen   F.F. Korthals                    J. Kofoed   Hoofddorp  
    L 8   20       6.300       G.C. van der Hoef   G.C. van der Hoef   Kinderzorg   G. Verploegh   Zulyka   P. Brillemans   A.P. Vogelaar   A. Vogelaar  
    L 9   20       6.100       H.H. van Dam   A.J.G. Timmermans                   A.P. Vogelaar      
    L 10   20       5.100       E.H. van der Meulen   J. Kooij           -   J.J. van Steenderen   A. Gaalswijk   N. Slootweg  
    L 11   20       4.900       H.H. van Dam   H.H. van Dam                   N. Bos   De Regt  
    L 12   20       4.300       T.K. de Groot   J. Hofman en K. Sauve en Co.   De Bedenking   Jan Groot   Wilhelmina's hoeve   B. Schenk   N. Bos   J.A. Bos  
    L 13   20       14.700   |   H. Schram de Jong   H. Schram de Jong en Co.                   P.B. vd Ban   G. Roos  
    L 14   20           |       H. Schram de Jong en Co.    Mijn Genoegen   Jan Claij   Elisabeth's hoeve   K. Smit   P.B. vd Ban       
    L 15   20           |       H. Schram de Jong en Co.    Mijn Lust   Johannes Uitenhoven   Catharina's hoeve   A. Claij   D. vd Maarl   A. vd Maarl  
    L 16   16   20   30.100   ||   K.C Koker   K.C. Koker           -   G.J. van Vuuren   H. Houtkooper   Hoofddorp  
    L 17   20   05       ||       K.C. Koker    De Gasthof   B. van Gastelen           H. Houtkooper   Hoofddorp  
    L.18   20   05       ||       K.C. Koker    De Dubbelde Woning   C. Boer           Gebr. Roodenburg
  H. Veenstra
    Hoofddorp  
    L 19   20   05   17.700   |   B. Kooij Jz.   B. Kooij Jz.           Jacoba's hoeve   B. Verhulp   J. Stroet
  Wed. J. vd Maarl
  P. Bootsman
  Veredelingsbedrijf C.B.
    Hoofddorp  
    L 20   20   05       |       B. Kooij Jz.    De Melkmeid   H. van der Riet   -   L. van der Zon   Veredelingsbedrijf C.B.   Hoofddorp  
    L 21   20   05       |       B. Kooij Jz.    Oog Omhoog
  Bakker's Hoeve
    ---
  P. Wink
    -   P. Wink   P.A. Vester   Hoofddorp  
    L 22   20   05   6.200       B. Kooij Jz.   B. Kooij Jz.                    Wed. W. Groenveld   Wed. W. Groeneveld  
    L 23   20   05   6.100       H.H. van Dam   J.J. van Voorst   Lanschot   W. van de Riet   Zegen werp   W. van der Riet   Chr. Biesheuvel   Chr. Biesheuvel  
    L 24   20   05   5.500       J. Hofman   J. Hofman   De Commandeur   C. de Groot     -
  Tolenburg
    C.P. van der Geest
  C. de Groot
    M. de Rijk   De Rijk bv  
    L 25   20   05   5.400       H.H. van Dam   H.H. van Dam   Aan Gods Zegen ligt al gelegen   P. Boudewijn   Zorg en vlijt loont God altijd   N. van der Meer   J. Weststeyn   J. Weststeijn  
    L 26   20   05   5.500       J. de Jong   J. de Jong   De Merel   J. van de Maarl   -   J. van der Maarl   H. vd Marel   T.G.J. vd Marel  
    L 27   20   05   5.600       J. de Jong   R. de Jong   Vriesland   J. van der Spek   -   C. de Waal   P. Bootsman
  H. vd Marel
    F. Bootsman
  T.G.J. vd Marel
   
    L 28   20   05   5.700       J. de Jong   T. Beekhuis   Wurdum   Maaskant   Op hoop van Zegen   P.L. van Andel   Gebr. vd Geest   T.P. en G.L. vd Geest  
    L 29   20   05   5.500       Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. Rutgers van Rozenburg   De Roos   D. Sprokkelenburg           Gebr. vd Geest   N.L. vd Geest  
    L 30   20   05   8.300       J. van Straten   J. van Straten   De Landman   A. Duister           Fa. Th. vd Geest & zn.   Fa. Th. vd Geest  
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels LKaart 1958 detail kavels L 

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel midden

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu