Boerderij 'De Landman' was gebouwd op kavel JJ 30, op de hoek van de Bennebroekerweg en de Kagertocht in Hoofddorp.
  Deze plek is de bakermat van de familie Bus in de Haarlemmermeer.

  Perceel JJ 28 29 30 google earth 2018 grenslijnenBoerderij 'De Landman' was gelegen linksboven kavel JJ 30.

   

  Bakermat

  Tussen 1864 en 1983 (in bijna 120 jaar) zijn hier de 11 kinderen van Joannis Bus, de 5 kinderen van zijn zoon Kees en de 10 kinderen van zijn kleinzoon Wim geboren en getogen. Ook de 2 kinderen van de zoon van Wim, die op de landman gewoond heeft totdat deze werd afgebroken, zijn hier geboren; alles bij elkaar zijn op De Landman 28 kinderen.

  Het stenen woonhuis stond er waarschijnlijk al toen Johannis Bus in 1863 trouwde en in 1864 ging wonen.
  De onderdelen van het woonhuis, zoals de balken en kozijnen zijn afkomstig uit Oud Gastel. Deze werden met de boot naar de Haarlemmermeer gebracht en op de plaats van bestemming in elkaar gezet. Aldus vertelde Harry Mastboom in 1984. (Bron: JAB). 

  Uitbaggeren van de Kagertocht bij De Landman omstreeks 1908

  Bouwkundige aanpassingen
  De boerderij was niet onderheid en ook die hoge voormuur van de schuur niet (zie de scheur op de foto's verder naar beneden uit 1960 en 1982). Wel was er natuurlijk metselwerk onder de muur. Bijvoorbeeld eerst onderaan 5 stenen breed en dan daarbovenop 4 stenen, 3 stenen enz.
  Het oude dak van de schuur rustte op zware palen, bovengronds misschien 40 cm dik rond. De stenen poeren in de grond oplopend tot misschien 80 cm vierkant.
  De foto van het uitbaggeren van de Kagertocht (boven) omstreeks 1908 laat nog een glimp van de boerderij zien, toen met rieten dak. Langs de Kagertocht stonden in een dubbele rij iepenbomen, die later allemaal dood gingen als gevolg van de iepenziekte. De rechtste rij bomen lagen later (ik weet het van ca 1955 tot 1970) hoog in de grote schuur en we stapelden daar stro en vlas op. In 1908 was de schuur helemaal van hout behalve de voormuur (gele IJsselsteentjes). Later heeft pa het rieten dak laten vervangen door asbest (zie onder). De westkant in 1936? en de oostkant in 1938? En heeft hij de ombouw van de schuur van steen laten metselen. Dit was in ca 1948 af.
  Er stond nog een houten schuur van 15x15 m achter de boerderij en deze is in 1945 afgebroken en vervangen door een stenen schuur met een deel voor varkens en koeien.
  In 1954 is een aardappelbewaarplaats gebouwd voor 500 ton consumptieaardappelen met bijbehorende stroomvoorziening (Bron: CB).

  Familiealbum0041938. De schuur was aanvankelijk van hout en is later stukje bij beetje door steen vervangen. Het dak was aanvankelijk met riet gedekt. Dit is later in 1938 vervangen door asbest. De vloer was gewoon van klei. Het is later deels door beton vervangen, deels gewoon grond gebleven (Bron: JAB).

  Op de foto van ca 1938 is te zien dat de asbest platen op het dak van de grote schuur nog erg wit zijn. Het is nog bijna nieuw. Helemaal achteraan (uiterst rechts op de foto) is de oude schuur nog enigszins zichtbaar.
  In de boomgaard stonden nog grote fruitbomen.
  Voor langs de weg langs de sloot stonden nog hoge bomen die voor veel schaduw zorgden.

  Boerderij en schuur De Landman omstreeks 1947

  Ik heb ook nog een foto bijgevoegd van de boerderij in 1947. Je ziet dan dat de garagedeuren in de grote schuur ontbreken. Die zijn dus na die datum toegevoegd. Ook is na die datum de elektriciteit onder de grond gegaan en nog later de telefoonkabel (Bron CB).

  De Landman ca 1965Boerderij "De Landman" omstreeks 1965.

  Twee sterke gelijkende foto's van ca. 1960 en 1982. Zoek de verschillen.
  Ooit is een hoog stuk uit de voormuur van de schuur gewaaid. Dit is vervolgens hersteld. Wanneer?
  De schoorsteen tegen de schuur aan met schouw in de keuken was zo zwaar, dat het woonhuis daar extra zakte. Dit was waarschijnlijk mede een reden om die schoorsteen af te breken en kleiner opnieuw op te bouwen in 1966.

  Boerderij De Landman 1980 archief cbusBoerderij 'De Landman' 1980 (archief fam. Bus).

  De Landman Bennebroekerweg 1982 foto Theo BaartBoerderij 'De Landman' 1982. Copyright Theo Baart uit: Bouwlust (1999).

  Afbrschuur2001 65Boerderij "De Landman" in 2001. De boerderij moet plaats maken voor de HSL-trein en wordt gesloopt.

  Vanwege de aanleg van de Hoge SnelheidsLijn (HSL) moest de boerderij, de schuur worden afgebroken.

  Aanleg HSL bij De Landman 20 07 2000 en 16 08 2002Aanleg HSL bij De Landman. Foto boven is gemaakt op 20 juli 2000 en de onderste op 16 augustus 2002 (Bron: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ).

  Locatie De Landman anno 2018 StreetviewLocatie boerderij 'De Landman' anno 2018. (Bron: Google Streetview). 

  Locatie De Landman anno 2018 2 StreetviewWaar nu de weg ligt was vroeger de Kagertocht. 

   

   

   

   

   

  Nieuwsbrief

  Op onregelmatige tijden wordt er een nieuwsbrief verzonden. Denk daarbij aan een of enkele keren per jaar.

  Matomo opt-in

  Main Menu