Jacobus (Co) Bus 

  Geboren 28 augustus 1869 te Haarlemmermeer
  Zoon van Johannis Bus en Adriana Maria Hack
  Overleden 24 september 1920 te Amsterdam (51)
  Begraven te Haarlemmermeer (Lijnden)

  Gehuwd (1) te Haarlemmermeer op 31 mei 1901 met:

  Johanna Adriana Maria Meijer (*)

  Geboren 9 juli 1875 te Haarlemmermeer
  Dochter van Hendrikus Meijer en Gijsbertha van den Burg
  Overleden 3 februari 1907 te Haarlemmermeer (31)
  Meer over de familie Meijer bij Jan Wies (Zoekplaatjes: fam. Meijer uit Lijnden, Rijk en Vijfhuizen)

  Gehuwd (2) te Sloten (Noord-Holland) op 22 mei 1908 met:

  Johanna Maria van Hulsen 

  Geboren 17 juli 1874 te Sloten (N-H)
  Dochter van Paulus van Hulsen en Petronella van Wees
  Overleden 10 april 1939 te Haarlemmermeer (64)

  Uit het huwelijk met Johanna Maria van Hulsen zijn twee kinderen geboren: Jan en Paul.

  Jacobus Bus en Jahanna Maria van HulsenJohanna Maria van Hulsen en Jacobus Bus. 

  Co en zijn vrouw Johanna Adriana Maria Meijer wonen aan de Sloterweg 326 (sectie EE4/50) te Badhoevedorp. Deze boerderij, groot 40 ha, werd bij de gronduitgifte van de Haarlemmermeer gekocht door P. Kerkvliet voor f 14.100.
  Zijn vrouw overlijdt als ze pas 31 jaar oud is.Helaas duurt ook het tweede huwelijk met Johanna Maria van Hulsen niet lang want Co overlijdt 24 september 1920, vrouw en twee kleine kinderen achterlatend. De jongste broer van Co, Adriaan, gaat de boerderij leiden, ook als de zoons Jan en Paul oud genoeg zijn om het roer over te nemen (Bron: JAB).

  Kavels EE 4 en EE 5

  Kavels EE 4 en 5 lijnenKavels EE 4 en 5, Google Earth juni 2017.

   

  Sloterweg 326 Badhoevedorp

  Op onderstaande kaart staan o.a. de kavels EE 4 en EE5 aangegeven. Het toenmalige Schiphol uit de jaren 50 is beduidend kleiner dan we nu kennen. De geplande startbanen staan al ingetekend; de snelwegen A4 en A9 nog niet. Zij hebben later een belangrijk deel van dit deel van de Haarlemmermeer in beslag genomen.

  Kavels EE tot GG

  Sloterweg 326 Rijkstee omstreeks 1915Rijkstee is in 1900 herbouwd, hier op een foto uit ca 1915, nog met luiken en zonder dakkapel.

  Rijkstee omstreeks 1910 1920 ansichtkaart voorkant uitsnede bewerktNogmaals Rijkstee omstreeks 1915, maar nu vanuit een andere hoek gefotografeerd voor een ansichtkaart.

   

  Herinneringen van Jan Bus:

  Het is een mooie boerderij in een minimalistische stijl zouden we tegenwoordig zeggen, sober maar mooi in zijn verhoudingen.

  De foto dateert van ca 1910. Rijkstee staat erop zoals het gebouwd is in 1900. De zolder boven het huis was nog een werkzolder zonder slaapkamers, in mijn jeugd stond daar nog een mangel.
  Later zijn allerlei aanpassingen gedaan. De luiken verdwenen, de schuiframen werden vast, de bovenverdieping kreeg voor slaapkamers extra ramen en een dakkapel enz.
  In 1921 werd De Meer aangesloten op elektriciteit, op latere foto’s zie je een elektriciteit paal met draden naar de schuur waar in de herfst altijd zwaluwen op zaten.
  Enkele tientallen jaren later ging de elektriciteit onder de grond en verdwenen de palen uit De Meer.
  Let ook op de kleine ventilatie openingen in het rieten dak van de schuur op zuid.
  Het mooie hek op de dam was in mijn vroege jeugd nog aanwezig, onder de betonnen uitbouw zocht ik wel naar stekelbaarsjes in het waterstroompje door de duiker onder de dam.

  Achter de schuur zie je een hoog opgetaste stapel stro balen, met een kleed erover. Dat betekent dat het graan met een dorskas met een balenpers eraan gekoppeld is gedorst.

  Ook dat herinner ik me nog, ik was denk ik zo’n vijf jaar. Er stond een trekker voor de woonkamer op het voorerf te ronken die met een lange leren riem de dorskas (zonder t!) aandreef.
  In de schuur stond de dorskas en vanuit de “tas” werden de korenschoven met vorken naar de bovenkant van de dorskas gegooid. Aan de achterkant liep het graan in juten zakken. De dorskas had een lift waarmee de zakken van 80 kg op schouderhoogte werden gedraaid waarna de zakkendrager ze wegbracht. Daar weer achter alweer buiten de schuur op het achtererf stond de balenpers met zo’n paardenkop het stro in balen te persen. Die strobalen werden ook weer weggedragen. De balendragers hadden een juten zak in een soort punt gevouwen over hun hoofd, nek en schouders om hun huid te beschermen tegen het scherpe stro. De schuur was gevuld met lawaai en stof.
  Er liep ook nog een soort blaaspijp naar achteren waarmee het kaf uit de dorskas buiten op een hoop werd geblazen.

  De indeling van de schuur was als volgt:
  De linkerhelft was de tas waar het graan in schoven werd opgetast tot in de nok.
  De rechterhelft was verdeeld in twee delen:
  Het midden deel, achter de grote dorsdeuren heette de dors. Daar stond in de winter enkele weken de dorskas.

  De rest van het jaar stonden daar de boerenwagens, het was een doorrijschuur met grote deuren vóór en achter.
  Het rechterdeel was in gebruik voor de stalling van paarden en koeien. Met een hok waar de voerbieten werden gesneden voor de koeien. Paarden konden zo’n biet ongesneden wegknauwen dat geluid ken ik nog wel.

  Boven de stallen was de hooizolder, via een luik kon het hooi in een ruif voor de koeien en paarden gegooid worden.

   

  In mijn vroege jeugd was er nog een koppel paarden en een koppel koeien. Die werden opgeruimd zoals dat werd genoemd en de stallen werden garage en werkplaatsen.

  Het weiland rond de boerderij werd gescheurd en ook de grote boomgaard werd opgeruimd.

  Zo is het overal gegaan, het Ot en Sien tijdperk was voorbij.

   

  In een hoek van de schuur stond in 1955 nog steeds een complete dorsgarnituur voor het handmatig dorsen van granen. Dorsklepels, een wan, een met een slinger aangedreven zakkenlift. De dekkleden die in gebruik waren werden nog steeds dorskleden genoemd. Waarschijnlijk is de inventaris van de oude Rijkstee inclusief de dorsgarnituur in de nieuwe Rijkstee gekomen. Er waren in 1889 al 33 stoom gedreven dorsmachines in De Meer en Jacobus zal daar ook gebruik van hebben gemaakt.

  Ook welvarende boeren gooiden niet graag iets weg en er was in de grote schuur ruimte om die spullen te laten staan.

   

  Van de graanoogst op hoeve Rijkstee, vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog is een aparte reportage gemaakt.

   

  Op de Inventarisatie van Monumentale Objecten in de Haarlemmermeer (deel VI) van 1984 staat deze boerderij als volgt vermeld:

           
    Naam:   Rijkstee  
    Adres:   Sloterweg 326  
    Kadastraal bekend:   I 2913  
    Soort gebouw   Boerderij (kop-romp type)  
    Bouwjaar:   1e decennium 20e eeuw  
           
    Op deze plek stond voor 1868* ook al een boerderij met de naam Rijkstee.   
           

   

  Boerderij Sloterweg 326 Badhoevedorp 1918
  1918. Links staat Jacobus Bus, naast hem Anna van Nieuwmegen. Naast de wagen: onbekend, (jongetje in de wagen is mogelijk Therus Koeckhoven), op de bok van de wagen: Paul Bus en Jan Bus, naast de paarden: onbekend (Bron: familie Smit).

  Jan en Paul te paard op erf bewPaul en Jan te paard op erf, ca 1919.

  Jan en Paul met bokkewagen voor op erf Rijkstee bewJan en Paul met bokkewagen voor op erf Rijkstee, ca. 1919.

   

  Politiek

  Jacobus Bus heeft vanaf 5 september 1911 tot 7 september 1915 in de gemeenteraad van Haarlemmermeer gezeten.
  Het is niet bekend welke partij hij in de gemeenteraad heeft vertegenwoordigd.

   

  Geschiedenis van hofstede Rijkstee

  De locatie van de eerste hofstede Rijkstee, die omstreeks 1855 gebouwd is, was noordelijker op EE 4 gelegen dan de huidige hofstede die in 1900 gebouwd is.
  Volgens overlevering is deze eerste boerderij door brand verwoest.
  De fundamenten waren nog tot na 1950 te zien.

  Johannes van der Hulst is in 1868 de eigenaar van Rijkstee.

  OHC 03071856 Jan van der Hulst verkoopt gewassenOpregte Haarlemsche Courant 3 Julij 1856

  * Burgemeester Amersfoordt heeft in 1868 een lijst van gebouwen laten opstellen om de postbestelling te vergemakkelijken.

  In 1897 overlijdt Johannes van der Hulst, hij is dan weduwnaar, en wordt Rijkstee door zijn erven geveild.
  Zijn zoon Hendricus Adrianus van der Hulst trouwt met de weduwe van Cornelis Bakker, Wilhelmina van Egmond die op FF 36 woont met vijf kinderen uit haar eerste huwelijk. Daar krijgen ze twee zoons: Johannes Nicolaas en Adrianus Anthonius. De laatste trouwt met Johanna Geertruida Koeckhoven. Zij krijgen acht kinderen waaronder Jan die jarenlang op Het Oude Secretarie gewoond heeft. Ze zijn 'bijna buren' en goede vrienden van de familie Bus van boerderij Noord-Brabant op MM 3.
  Opmerking: De pastorie die pastoor Johannis Steenvoorden bouwde was vlak bij Het Oude Secretarie. Het gebouw van de secretarie heette Nieuw-Rijk. Pastoor Steenvoorden ging van Rijkstee naar Nieuw-Rijk, zou je kunnen zeggen.

  Veiling Rijkstee Het nieuws van den dag 09 08 1897 Verkoop Rijkstee Haarlems Dagblad 19 08 1897

  Bij notaris Smit in Heemstede wordt op 18 augustus 1897 de koop namens en ten gunste van Cornelis Johannes Verheijen (echtgenoot van Maria Mastboom) bezegeld door Jan Bus (de vader van Jacobus). De prijs die voor kavels EE 4 en 5 wordt betaald is 34.400 gulden.

  Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 1  Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 2 en 3  Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 4 Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 5  Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 6 en 7  Proces verbaal en toewijzing veiling Rijkstee 18 08 1897 blad 8

   

  Johannis Bus, die de koop namens Verheijen getekend heeft, heeft voor zichzelf ook een aantekening in zijn schrift gezet over onder andere deze verkoop.

  Verheijen1897 detail bewhet Jaar 1897 gekogt voor den Heer CJ Verheijen de 40 bunder lant aan den Sloterweg rijkst(e) den 18 den Augustus te Haarlem voor de som van f 37200.

   

  Wat er precies met de gebouwen van de eerste Rijkstee gebeurd is, is moeilijk te achterhalen. In ieder geval is in 1900 de eerste steen gelegd voor de herbouwde boerderij Rijkstee zoals die er nu (2020) nog staat.

  Gevelsteen Rijkstee

  De gedenksteen is beschadigd maar de tekst is voor de foto toch zichtbaar gemaakt. De steen is gelegd door Jan Verheijen (17), de oudste zoon van de eigenaar Cornelis Johannes Verheijen, getrouwd met Maria Mastboom.

  Gezin CJ Verheijen Mastboom omstreeks 1893Gezin C.J. Verheijen Mastboom omstreeks 1893.

  Cornelis Johannes Verheijen en Maria Mastboom met hun kinderen Antonius, Guillaume, Hermanus en Johannes.

  Dertien jaar later, op 20 januari 1910, koopt Jacobus Bus de grond, het woonhuis en de opstallen van deze kavel EE 4 en 5 (kadastraal letter I) voor 65.000 gulden (waarvan 20.000 gulden contant) van Cornelis Johannes Verheijen.
  Opmerking: De koopkracht van fl. 34.400 in 1897 ten opzichte van 1910 is fl. 42.500.

  Jacobus Bus koopt Sectie I nrs 1640 ev 20 01 1910 blad 1  Jacobus Bus koopt Sectie I nrs 1640 ev 20 01 1910 blad 2 en 3  Jacobus Bus koopt Sectie I nrs 1640 ev 20 01 1910 blad 4 

  Kerk in Rijkstee

  In de beginjaren van de Haarlemmermeer was er natuurlijk ook al behoefte aan een kerkgebouw. Maar dat is kostbaar en tijdrovend.
  De eerste pastoor van de Haarlemmermeer, Johannis Steenvoorden, kon bij zijn neef Johannes van der Hulst op Rijkstee, over twee kamers beschikken waarvan hij er een tijdelijk als kerkruimte gebruikt heeft. Maar dat was voor de meeste gelovigen te ver weg zodat snel een tweede, grotere ruimte gezocht werd.

  Paul van der Kooij heeft een mooi verhaal geschreven over pastoor Johannes Steenvoorden. Voordat er een echte kerk gebouwd kon worden zijn er kerkdiensten gehouden bij hem thuis op Rijkstee en in een schuur bij de hoeve Nieuwrijk van H.H. van Dam aan de Hoofdweg bij de Bennebroekerweg.

  Een fragment dat betrekking heeft op Rijkstee:

  Twee (nood)kerken betekende voor de ene pastoor wel grote drukte op zon- en
  feestdagen: half zeven 's ochtends van huis, anderhalf uur te paard, biecht
  afnemen en mis lezen en vurig hopen dat hij in vijf kwartier de tweede
  noodkerk haalde - anders kon de dienst niet om half elf maar om elf uur
  beginnen. Na de mis gaf hij ook nog 'onderrigting aan de kinderen'. Als
  alles meezat, was hij twee uur 's middags uitgeput thuis. En thuis hield in:
  twee, gratis beschikbaar gestelde kamers in boerenhofstede Rijk Stee aan de
  Sloterweg. In de ene kamer woonde Steenvoorden, in de andere mocht hij van
  de bisschop de biecht afnemen en het heilig offer opdragen. In de rest van
  de boerderij woonde de boerenfamilie Verdegaal.

  Opmerking: Hendrik Verdegaal was de eigenaar van EE 4 en 5, maar de familie van Johannes van der Hulst woonde daar.
  Johannes van der Hulst en Johannes Steenvoorden waren neven van elkaar.

   

       
    Omdat pastoor Steenvoorden de eerste pastoor was in de Haarlemmermeer, een markante persoonlijkheid, pionier en bouwpastoor, is een apart deel van deze site speciaal aan hem gewijd.   
       

   


  Boerderij Rijkstede Sloterweg 326 Badhoevedorp
  Bron: Beeldcollectie van het Historisch Archief Haarlemmermeer te Hoofddorp (vermoedelijk rond 1940).

  De twee zoons, Jan en Paul zijn 11 en 8 jaar oud als hun vader in 1920 overlijdt.

  Broers Paul en Jan Bus omstreeks 1915Broers Paul en Jan Bus omstreeks 1921

  De jongste broer van hun vader, Adrianus Bus is dan 35 jaar oud. Hij neemt de dagelijkse leiding van het boerenbedrijf op zich totdat de jongens Jan * en Paul zelf oud genoeg zijn.
  Adrianus Bus heeft meer gedaan dan op de winkel passen. Zo heeft hij de grote geïsoleerde aardappel bewaarhut (inmiddels verdwenen) achter de boerderij laten bouwen. Deze hut met het witte dak is op de achtergrond te zien op een van de foto's (zie hieronder) van de graanoogst uit 1942.
  In de jaren zestig werd in verband met het “nieuwe Schiphol” de A4 verlegd over land van de Rijkstee.
  De buurman IJsbrand Koole liet zich uitkopen en een overgebleven deel van zijn land werd ter compensatie toegevoegd aan de Rijkstee.
  Later is er nog een stuk land van Rijkstee verkocht voor de aanleg van de aansluiting van de A9 naar  de A4 (zie kaartje boven aan deze pagina).

  Rijkstee 1942 oogst 1

  * Joannes Paulus (Jan) Bus trouwt met Geertruida Hendrica Straver. Zij krijgen zeven kinderen waarvan de jongste zoon, Herman, het bedrijf overneemt. De twee zoons van Herman hebben nu in werkplaatsen op het erf van Rijkstee een bedrijf ingericht om sport- en race-autos te bouwen en te verbeteren. Elders op deze pagina zijn hier meer gegevens van te vinden.


  Bidprentjes

  Bidprentje Bus043kl  Bidprentje Bus044kl  Bidprentje Bus003kl  Bidprentje Bus004kl  Bidprentje Bus079kl Bidprentje Bus080kl

  Rijkstee en het verdwenen dorp Rietwijk / Rijk

  Hoeve Rijkstee is opgericht kort na de drooglegging in1852. Het is vernoemd naar het in het Haarlemmermeer verdronken dorp Rijk. In 1900 is de hoeve vernieuwd maar behield zijn naam. Op enige afstand van de hoeve is een nieuw dorp in de nu droge polder ontstaan ook vernoemd naar het verdronken dorp Rijk. Dit dorp verdween in 1959 onder de uitbreiding van Schiphol.

  Ook de hoeve Rijkstee wordt door de oprukkende vooruitgang steeds verder geknot. In 1966 wordt een groot deel van de kavels afgesneden door het verleggen van de snelweg A4, de oude Haagseweg, westelijk van het nieuwe Schiphol stationsgebouw en de aanleg van parkeerterrein P3. In 2010 In 2015 wordt de snelweg A9 om Badhoevedorp verlegd en gaat weer een deel van het land hier aan op. Een nieuw aan te leggen wijk van Badhoevedorp tussen de A9 en het dorp, krijgt de naam Rijkstee. Hoeve Rijkstee is reeds lang geen boerderij in functie meer en wacht op een nieuwe bestemming of sloop.

  Over de geschiedenis van het dorp Rijk staat er bij Jan Wies nog een lezenswaardig artikel. En in Wikipedia.

  Kaart van de Haarlemmermeer de Liede Spieringmeer het Spaarne het Leidsemeer en penningsveerHet Haarlemmermeer met omliggende steden en dorpen waaronder Rietwyck ook wel Rijk genoemd rechts in de kaart.


  Overgenomen van Librariana een stukje over Adriaen Pauw en zijn familie:

  Na Pauw’s overlijden in 1653 werden Heemstede en Bennebroek twee zelfstandige heerlijkheden met Cerard Pauw, de oudste zoon, als Heer van Heemstede en Adriaan Pauw, de jongste zoon, als Heer van Bennebroek. In 1633, inmiddels, raadpensionaris van Holland en West-Friesland geworden en verhuisd naar Den Haag, kocht Pauw van Gerrit Willemsz van den Uytwech de ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk/Zuid-Schalkwijk/Vijfhuizen, benoorden de Haarlemmermeer. Bovendien kocht hij in dat jaar van dezelfde Van den Uytwech de ambachtsheerlijkheid Rietwijk/Rietwijkeroord, aansluitend aan Nieuwerkerk op de oostoever van de Haarlemmermeer. Deze gebieden, die voor Pauw interessant waren in verband met de turfwinning, brachten hem ongetwijfeld ook veel kopzorgen door de voortdurende af kaveling van de oostelijke oever van de Haarlemmermeer. Het meer werd steeds groter, waardoor de kracht van de golfslag steeds groter werd. Bij westenwind spoelden grote stukken land weg en verdwenen hele dorpen in de golven. Claas Bruin dichtte in 1732 in zijn Noordhollandse Arcadia:

  “Hier zien we ’t Meir van Haarlem in den mond.
  Daar Nieuwerkerk, een dorp, voorheenen stond.
  En Rijk, doch voor veel jaren ingezwolgen,
  Door deeze wolf, die, woedende en verbolgen,
  Veel lands vernielt, tot schae voor ’t algemeen.”

  Indijken en droogmaken was in Pauws tijd al actueel. In 1630 trachtte Jan Adriaensz. Leeghwater hem te interesseren voor een droogleggingsplan van het Haarlemmermeer.

   

  Kaart Nieuwerkerck Rijck etc Librariana Fragment van kaart van Holland door Jacob Aertsz. Colom uit 1639, herzien in 1647, met vermelding van Nieuwerkerck, Rijck (Rietwijk) en Rijcker oord (Rietwijkeroord)

   

  Kerk Ryk 1531De kerk van het dorp Rijk (Rietwijk) bij Nieuwerkerk, 1531. 18e eeuwse ets naar een oude tekening (MHA). 

  De dorpjes Nieuwerkerk met nooit meer dan 350 inwoners en Rietwijk/Rietwijkeroord met hooguit 200 inwoners zijn door ‘de vratige wolf’: het Haarlemmermeer verzwolge.

  Verzwolgen door het Haarlemmermeer LibrarianaVerzwolgen door het Haarlemmermeer. 17e eeuwse prent

   

   ***

  De Haarlemmermeer als toeristische attractie

  In 1913 verscheen in de krant een artikel over de Haarlemmermeer dat we nu toeristische informatie zouden noemen.
  In dit artikel worden onder meer de boerderijen Rijkstee en Noord-Brabant genoemd.

  (...) Thans zal men op een goede (staf) kaart van den H. M. polder nog ter plaatse waar dat oude dorpje Rijk gestaan heeft, een boerderij kunnen vinden, genaamd Rijkstee. Vergelijkt men daarmee de oude kaart in Leeghwater's H. M. boek, dan is 't wel zeer merkwaardig dat juist dáár, iets ten Zuiden van Sloten, waar eens dat kerkhof moet geweest zijn, daarna water en toen land, weer de naam Rijk opgedoken is. En nu zou men natuurlijk zoo'n naam op een boerenhofstede onopgemerkt laten als men niet iets meer wist van de historie van de plek waarop men loopt. (...)

   

  Lees het hele artikel.


   ***

  Bijzondere foto, bijzondere relaties

  Co Bus en Anna van Nieuwmegen 1919 Sloterweg 326Co Bus en Anna van Nieuwmegen 1918 Sloterweg 326

  Johanna Willebrorda (Anna) van Nieuwmegen. Op dit tweede exemplaar van dezelfde foto uit 1918, die afkomstig is uit het archief van de familie P.F.J. Bus, staat onder Anna haar naam geschreven.

  Anna van Nieuwmegen is 29-05-1918 getrouwd met Petrus Smit. Ze gaan wonen op Sloterweg 9 in Badhoevedorp.

  Johanna Willebrorda van Nieuwmegen en Petrus Smit 1932  bron Peter SmitAnna van Nieuwmegen en Petrus Smit. Johanna Willebrorda van NieuwmegenJohanna Willebrorda (Anna) van Nieuwmegen.

  Ze krijgen een dochter, Wilhelmina Maria Smit en die trouwt met Theodorus Petrus van der Zwaan. De moeder van Theodorus Petrus van der Zwaan is Cornelia Johanna Maria van Kasteren, een kleindochter van Lambertus van Kasteren.
  Goverdus (Govert) Bus trouwt met Martha Maria Hendrika van Kasteren, dochter van Lambertus van Kasteren.

  Anna van Nieuwmegen werkt tot 1918 als dienstbode bij Jacobus (Ko) Bus, broer van Goverdus Bus.

  Zo worden de families van Govert Bus en Martha Maria Hendrika van Kasteren via Anna van Nieuwmegen en de moeder van haar schoonzoon, Cornelia Johanna Maria van Kasteren, op nog een andere, bijzondere manier met elkaar verbonden.

   


   

  De geschiedenis van Rijkstee gaat verder

  Joannes Paulus (Jan) Bus (1909-1988) zet het bedrijf van zijn vader Jacocus Bus voort onder leiding van zijn oom Adriaan. In 1940 trouwt Jan met Geertruide Hendrica Straver.  Ze krijgen zeven kinderen waarvan de jongste zoon, Herman (1946-2012), het bedrijf verder voortzet.

  De twee zoons van Herman, Dennis en Mark Bus, zijn actief op het land van hun ouders. Al vanaf jonge leeftijd zitten ze  op de trekkers om het land van hun ouders te bewerken, maar in hun geval ook om ermee te spelen. En ongelukjes zitten in kleine hoekjes. De ervaringen die ze daarmee opdoen leggen de kiem voor hun latere activiteiten. De liefde voor het boerenvak wordt ingeruild voor de liefde voor race-auto's. In de loop van de tijd zijn de paarden vervangen door trekkers. Nu staan op die plaatsen racewagens. Het boerenbedrijf van hofstede Rijkstee is na ongeveer 140 jaar geleidelijk opgeheven.


  Op hun eigen site laten ze daar het een ander uitgebreid van zien.

  Op Youtube vertelt Mark Bus meer over hun uit de hand gelopen hobby.

  Op de kadastrale kaart is te zien dat een beperkt gedeelte van het oorspronkelijke kavel gebruikt wordt voor de autotechniek.

  Kadastrale kaart Rijkstee 2023 

   

  Trivia

  Sleazefest heeft zijn oorsprong in 2000 op hoeve Rijkstee

  Als in een gesprek met Björn Ottenheim het werkwoord ‘sleazen’ voor de derde keer valt, toch maar even gevraagd wat hij er precies mee bedoelt. De organisator van muziekfestival Sleazefest moet even nadenken. ‘Het woord staat voor grenzeloos, maar wel op een positieve manier. Niet agressief. Geen regels, alles mag en lang leve de vrijheid, heel hedonistisch eigenlijk. Het mag best een rock-’n-roll-bacchanaal worden, maar dan wel met superlieve mensen. In elk geval geen gladgestreken amusement zonder risico. Dat is sleazen. Dat is Sleazefest.’

  Drummer en zanger Ottenheim startte Sleazefest in 2000 samen met de toetsenist van zijn garagerockband zzz, Daan Schinkel. Al snel verzamelden de twee een hecht team van medewerkers dat nog steeds bestaat. In de loop van twintig jaar veranderde Sleazefest regelmatig van locatie, maar bleef de unieke sfeer behouden: kleinschalig, losjes en buitengewoon rock-’nroll. Fotograaf Fuige Fem was er elk jaar bij om de pret voor het nageslacht vast te leggen. Björn Ottenheim geeft tekst en uitleg bij de leukste foto’s.

  ‘Het feest ging de hele nacht door, om vier uur 's middags kropen de laatste mensen over het gazon weg, geweldig’

  Knoflooksaus

  ‘In 2000 woonde ik met Daan samen op boerderij De Rijkstee in Badhoevedorp. zzz bestond nog niet, ik speelde in twee garagerockbandjes, Hernia en Humus. Het leek me leuk om een barbecue te organiseren. Dus tijdens het oefenen met Hernia nodigde ik iedereen uit. Daarna oefenen met Humus, ook iedereen uitnodigen. Mensen wilden ook komen spelen, want wij hadden een complete backline in de kelder staan: drums, versterkers, alles waar je in kunt pluggen. Dus de muzikale omlijsting van de barbecue was geregeld. Ook in rock-’n-rollcafé De Diepte liet ik het vallen, dus op een gegeven moment zouden er zeven bandjes naar de BBQ komen. Dj-set erbij, een PA. Tja, dan heb je wel een festival.

  De naam Sleazefest hadden we van een Amerikaans festival gepikt. Op de eerste poster zetten we een foto van Esquerita, een van de vroegste rock-’n-roll-pioniers. Ik geloof niet dat we entree hebben geheven. De grap was dat er uiteindelijk helemaal geen barbecue plaatsvond, niemand had het er meer over. We hadden wel voor een grote schaal knoflooksaus en wat Turks brood gezorgd. En vijftig kratten bier. Het feest ging de hele nacht door, om vier uur ’s middags kropen de laatste mensen over het gazon weg, geweldig. Toen dacht ik: dit wil ik de rest van m’n leven blijven doen.’
  Way of Life

  ‘We hebben met Sleazefest al op veel plekken gestaan. Twee keer in de boerderij in Badhoevedorp, in Rijkshemelvaartdienst, daarna op een gekraakt landje achter het Westerpark, strandtent Timboektoe in Wijk aan Zee; noem maar op. Het idee is altijd geweest: we willen een gave plek waar je ook naar buiten kan [Bron: Revu.nl].

   

  Nieuwsbrief

  Op onregelmatige tijden wordt er een nieuwsbrief verzonden. Denk daarbij aan een of enkele keren per jaar.

  Matomo opt-in

  Main Menu