Kavels sectie HH

  HH 1 t/m HH 15 Sloterweg / Rijnlanderweg
  HH 2 t/m HH 30 Aalsmeerderweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    HH 1   20       24.800   |   D.W.P. Wisboom   D.W.P. Wisboom   Ballon Nadar   Jan van Heukelom   -   Wed. J. van Heukelom   J. Roodenburg   Schiphol   
    HH 2   20           |       D.W.P. Wisboom                    I.A. Molenaar   Schiphol   
    HH 3   20           |       D.W.P. Wisboom            -   S. Hoogschagen   I.A. Molenaar   Schiphol   
    HH 4   20       8.200       P. Boon   T. Boon   Veerhoeve   Cornelis De Smet   Die vriend is uit schijn niet waard een mensch te zijn    0D. Oussoren   W. vd Vlugt   Schiphol   
    HH 5   20       7.900       D. Lammers   D. Lammers   Zorg en Vlijt   Jan van der Sluys           P.G. v Hulsen   Schiphol   
    HH 6   20       8.000       D. Lammers   D. Lammers                   A.C. v Dorsten   L. v Dorsten
  Schiphol
   
    HH 7   20       26.100   |   J.L. van der Burch   A.A. del Court van Krimpen                   A.C. v Dorsten    
  Schiphol
   
    HH 8   20           |       A.A. del Court van Krimpen    Anna's Hoeve   Teunis Klaare   Anna's hoeve   A. Stoel   Wed. C. v Beem   P.G. v Beem
  Schiphol
   
    HH 9   20           |       A.A. del Court van Krimpen                    Wed. C. v Beem    
  Schiphol
   
    HH 10   20       8.000       J. van Twisk   J. van Twisk en Co.           -
  -
  -
    C. Edel Sr.
  C. Edel Jr.
  A.C. Edel
    W.J. Koeckhoven   W.J. Koeckhoven  
    HH 11   20       8.600       J. van Twisk   J. van Twisk en Co.    Edelhof   Cornelis Edel           J.J. Knibbe   J.J. Knibbe  
    HH 12   20       8.000       P. Tensen   P. Tensen                   J.J. Knibbe
  M. vd Heuvel
   
  G. Ravestein
   
    HH 13   20       8.400       P. Tensen   P. Tensen   Tensenhof   Cornelis Boelhouwer   Catharina's hoeve   P. Ouwerkerk   M. vd Heuvel      
    HH 14   20       8.800       A.N. Molenaar   J. Kats   Eben Haëzer   Johannes Verdoes   -   J. Verdoes   M. vd Heuvel
  P. v Dijk
    P.G. v Dijk  
    HH 15   20   85   9.600       H.H. van Dam   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                   -   Hoofddorp  
    HH 16   20       8.100       J.G. van den Berg   J.C. van den Berg   Mijn Genoegen
  De Hop
    Dirk Post
  Leendert van der Beek
    -   G. Speijers Jr.   G. Roos   Schiphol  
    HH 17   20       8.000       J.G. van den Berg   J.C. van den Berg                    G. Roos   Schiphol   
    HH 18   20       8.400       J.G. van den Berg   J.C. van den Berg    Het Winterkoninkje   Willem Bazuin   -   A. Briene   J. Roos   Schiphol   
    HH 19   20       7.600       J.G. van den Berg   J.C. van den Berg                    J. Roos   Schiphol   
    HH 20   20       7.600       J.G. van den Berg   J.C. van den Berg    De Specht   Klaas Tanis   -   K. Schuurman   J. Roos   Schiphol   
    HH 21   20       7.900       J. Gul   J. Gul   de Meerkol   Jan Gul   -   J. Gul   M. vd Heuvel   Schiphol   
    HH 22   20       7.800       K. Blom   K. Blom   De Zwaluw   Jan Kunis           M. vd Heuvel
  P.J. Franck
    Schiphol   
    HH 23   20       7.800       K. Blom   K. Blom           -   Jan Kunis   P.J. Franck      
    HH 24   20       7.500       B.H. Evers   B. Evers   De Krekel   Pieter Vlam   -   D. Eilander   P. Eilander   Wed. P. v Elderen
  Schiphol
   
    HH 25   20       7.200       K. Blom   K. Blom                   Wed. P. v Elderen    
  Schiphol
   
    HH 26   20       7.200       K. Blom   K. Blom   De Distelvink    Cornelis Brands    -   Y. Bruin   Wed. P. v Elderen   Gebr. v Arkel
  Schiphol
   
    HH 27   20       7.100       G.C. van der Hoef   W. Schaaij   Vreest God en houdt Zijne geboden   J.J. de Visser   -   J. Dekker   L. Honcoop    
  Schiphol
   
    HH 28   20       21.600   |   Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                    D.F. Hoogvliet   Gebr. vd Vlugt
  Schiphol
   
    HH 29   20           |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg    De Putter   Willem van 't Sant           D.F. Hoogvliet    
  Schiphol
   
    HH 30   20   85       |       Jhr. D. Rutgers van Rozenburg            -   H. den Blanken   -   Hoofddorp  
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels HHKaart 1958 detail kavels HH

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu