Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie H

 

H 1 t/m H 15 Spieringweg
H 16 t/m H 30 IJweg

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882 **
  Land-
bouwer
in 1882 **
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 ***
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  H 1   20       49.000   |   J.P.A van Wickevoort Crommelin   J.P.A van Wickevoort Crommelin   Meeroogst   H.J. Brinkman   Meeroogst   C.A. Gehrels   J.W. Gehrels   J.W. Gehrels  
  H 2   20           |       J.P.A van Wickevoort Crommelin                   J.W. Gehrels      
  H 3   20           |       J.P.A van Wickevoort Crommelin                   J.W. Gehrels      
  H 4   20           |       J.P.A van Wickevoort Crommelin                   A. v Beynum   G. v Beijnum  
  H 5   20           |       J.P.A van Wickevoort Crommelin   De Hoofdingeland   W. van Huizen           A. v Beynum   G. v Beijnum  
  H 6   20           |       J.P.A van Wickevoort Crommelin           -   J.C. van Leeuwen   A. v Beynum      
  H 7   20       71.400   ||   T. Heeren   T. Heeren en Co.                   J. Schering   C. Schering  
  H 8   20           ||       T. Heeren en Co.    Op Hoop van Beter   S. Dijt           A. Monster   A. Monster  
  H 9   20           ||       T. Heeren en Co.                    A. Monster      
  H 10   20           ||       T. Heeren en Co.                   P.G. Ran   Gemeente  
  H 11   20           ||       T. Heeren en Co.                    P.G. Ran    W. Immink  
  H 12   20           ||       T. Heeren en Co.    Ruimzigt   J.Y. Ran           P.G. Ran    Gebr. vd Marel  
  H 13   20           ||       T. Heeren en Co.                    Th.C. Suidgeest   Wed. v Wijk  
  H 14   20           ||       T. Heeren en Co.                    J.P. Suidgeest      
  H 15   20           ||       T. Heeren en Co.    Raamsdonk   J. Rietkerk   -   J.Y. Ran   J.P. Suidgeest      
  H 16   20       6.600       H. van Wickevoort Crommelin   H. van Wickevoort Crommelin                   J.C. Rip   W. Rip  
  H 17   20       7.000       H. van Wickevoort Crommelin   H. van Wickevoort Crommelin   Ruimzigt   E. Beers   Ruimzicht   F. Ferwerda   J.C. Rip      
  H 18   20       6.600       P. Beers   P. Beers en Co.   Tolstee   C. Beers   Tolster   Cornelis Beers   C.G. Beers   W.H.C. Beers  
  H 19   20       6.600       P. Beers   P. Beers en Co.           -   W. Hagoort   G.C. Beers   H.C.G. Beers  
  H 20   20       6.500       S. Knaap   J.D.W. Pape                   J. Roosendaal   J. Roosendaal  
  H 21   20       6.600       S. Knaap   J.D.W. Pape                   W. Blom   W. Blom  
  H 22   20       13.500   |   J.P.A van Wickevoort Crommelin   J.D.W. Pape                   G.G. Petrie
J.C. Petrie
  J.C. Petrie
Wed. Petrie
 
  H 23   20           |       J.P.A. van Wickevoort Crommelin           Hardenbroek   N.J. Immink   C.A. de With   J.C.A. de With  
  H 24   20           |       J.P.A. van Wickevoort Crommelin   Hardenbroek   N.J. Immink           J. Boogaart      
  H 25   20       4.400       P. Langveld   P. Langeveld en Co.   Het Lange Veld   J. Ruiter   Commandeurs hoeve   R.J. Visser   F.A.C. Koeckhoven   Haarlemmer-meerse bos  
  H 26   20       13.600   |   S. Brasser Tz.   F. Brasser Tz.                   W.L. Blom   Haarlemmer-meerse bos  
  H 27   20           |       F. Brasser Tz.    Geestwijk   T. Kooij   Geestwijk   T.Kooij   W.L. Blom   Haarlemmer-meerse bos   
  H 28   20       4.500       A.H. van Wickevoort Crommelin   A.H. van Wickevoort Crommelin                   J.P. v Tol   Haarlemmer-meerse bos   
  H 29   20       4.500       A.H. van Wickevoort Crommelin   A.H. van Wickevoort Crommelin   Kock   ---           Veredelingsbedrijf C.B.   Haarlemmer-meerse bos   
  H 30   20   06   7.600       A.H. van Wickevoort Crommelin   A.H. van Wickevoort Crommelin   Mentz   A. Strijbis   Mentz   A.N. Straathof   Veredelingsbedrijf C.B.    Haarlemmer-meerse bos   
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
*** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

Kavels HKaart 1958 detail kavels H

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met de namen van de hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.