Familie Bus 

Haarlemmermeer

Goverdus Bus

 

Goverdus (Govert, Goof) Bus

Geboren 2 december 1872 te Haarlemmermeer
Zoon van Johannis Bus en Adriana Maria Hack
Overleden 7 november 1937 te Leiden (64)

Gehuwd te Nieuwer-Amstel op 29 mei 1908 met:

Martha Maria Hendrika (Mos) van Kasteren

Geboren 3 juli 1879 te Nieuwer Amstel
Dochter van Lambertus van Kasteren en Maria van Loenen
Overleden 1 mei 1957 te Leiden (77)

Familiealbum005 2 Familiealbum001 

Kavel JJ 12

Toen kavel JJ 12 aan de Hoofdweg in 1908 te koop kwam was Johannis Bus was er als de kippen bij om dit te claimen voor zijn vierde zoon, Govert. Die kocht het kavel zonder lasten op 11 januari 1908 van Petrus J.J.M. Mastboom (1867-1949) uit Oud-Gastel, voor de somma van 15.000 gulden. Govert neemt een hypotheek van 10.000 gulden bij Johannes G.M. Mastboom (1849 - ), arts in Den Haag en oudere halfbroer van genoemde Petrus Mastboom. De oma van beide broers Mastboom is Antonia Bus.
De opa van Johannis Bus en de vader van Antonia Bus zijn broer en zus. Daarmee is Johannis een achterneef van de broers Mastboom, allen afkomstig van Oud-Gastel.

Govert koopt land001  Govert koopt land002    Govert leent geld voor aankoop land 001  Govert leent geld voor aankoop land 002  Govert leent geld voor aankoop land 003 

Kavels JJ 12 en 28 29 30 Google Maps 2019

Het ligt voor de hand dat er tussen de kavels JJ 12 en JJ 28 een brede plank of smal bruggetje geweest is.

In hetzelfde jaar 1908 waarin Govert in januari het kavel JJ 12 koopt, trouwt hij in in mei met Martha Maria Hendrika van Kasteren, dochter van een welgestelde veeboer in Nieuwer-Amstel.

Vrijwel al hun kinderen zijn in de Haarlemmermeer geboren (Als kinderen zeiden we spottend tegen Map dat ze uit de klei was getrokken). Alleen de jongste, Bep, is in Bodegraven geboren.

3 Familiealbum003Zes van de tien kinderen. Van groot naar klein: Jeanne, Rie, Bart, Annie, Riek, Joop.

Het boeren in de Meer is voor Govert bepaald niet succesvol verlopen. Na vijftien jaar was de rek eruit en moest Govert het bedrijf verkopen. Zijn zwager, Nicolaas (Klaas) Koeckhoven nam de grond van hem over (Bron: Joke Bus).

 

Voor zover we weten is er geen naam bekend van de boerderij waar Govert woonde.
In 1909 en later had de boerderij op kavel JJ 12 het adres: 'nummer 99 JJ'.
Het huis was gelegen aan Hoofdweg Oostzijde, ter hoogte van de Johan Enschedélaan en de Calatravabrug 'Luit'.
Ook zijn er geen foto's gevonden van de boerderij, het erf of de kinderen van Govert op de boerderij.

Als iemand een foto of andere informatie hiervan heeft, ben ik daar erg benieuwd naar.

 

JJ 12, afgeknabbeld en opgeslokt

Van de Schiphollijn werd in 1981 het laatste deel, Hoofddorp - Leiden, in gebruik genomen. En het wegtracee van de Spoorlaan is tussen 1990 en 2000 verlegd om een kruising met de Nieuwe Bennebroekerweg mogelijk te maken.
Aan de andere kant, bij de Hoofdweg, zijn nieuwe wegen rondom de 'Luit', een van de bruggen van Santiago Calatrava, deels op dit kavel komen te liggen. Al deze ingrepen zijn ten koste gegaan van o.a. het kavel JJ 12.

Perceel JJ 12 Wegen en Calatravabrug LuitWegen en Calatravabrug 'Luit' op perceel JJ 12.Perceel JJ 12 SchiphollijnSchiphollijn en Spoorlaan op perceel JJ 12. 

Kavel JJ 12 ligt dicht tegen Hoofddorp aan. De bebouwing rukt steeds verder op en het bedrijventerrein President*, genoemd naar de boerderij De President die naast kavel JJ 12 stond (op 10 en 11), ligt binnen de contouren van de uitbreidingen van Hoofddorp. Het zal daarom niet lang meer duren of ook deze akkers zullen overwoekerd worden met bebouwing.
Toen Schiphol steeds verder uitbreidde in de jaren 50, zei mijn moeder dat haar vader eerder al zei dat het eeuwig zonde was dat kostbare, goede akkergrond opgeofferd werd voor een vliegveld. Hij moest eens weten...

Perceel JJ 12 google earth 2018 omgeving 3

JJ 12 vanaf de Hoofdweg gezien door Google Streetview

Perceel JJ 12 google streetview 20092009Perceel JJ 12 google streetview 20112011Perceel JJ 12 google streetview 20142014Perceel JJ 12 google streetview 20162016

Trivia

Spoorwegongeluk. Op 5 november 1992 vond er een spoorwegongeluk plaats waarbij vijf dogelijke slachtoffers waren te betreuren t.h.o. de President waar nu de flyover van de HSL ligt.


*   *   *   *   *


Opnieuw proberen

Nadat de grond in de Haarlemmermeer verkocht was, is het gezin lang bezig geweest om weer voet aan de grond te krijgen. Eerst is geprobeerd een veeteelt bedrijf in Bodegraven te runnen, maar al snel bleek dit ook geen succes (ca. 1922-1924).

In het Brabantse Reusel, een van de 'zeven zaligheden', hebben ze een café met hotel gehad, De Palmboom. Onder andere vanwege het verschil in mentaliteit hebben ze maar enkele jaren hier gewoond (ca. 1924-1929). Toch is dit de tijd waaraan de meeste kinderen heel fijne herinneringen hebben overgehouden.

De Palmboom Reusel omstreeks 1990Hotel - Café De Palmboom in Reusel omstreeks 1990.

CJamin

De volgende stap is een filiaal van C. Jamin in Beverwijk (1929-1931), dat snel verruild werd voor een filiaal in Leiden, eerst in de Haarlemmerstraat (1931-1935), later in de Steenstraat (1935-1967).

Drie zussen De 50 er jaren033De drie ongetrouwde zussen, Joop, Riek en Jeanne, spottend Die Dreimäderlhaus genoemd.

Herinneringen aan 'de Steenstraat'.

(Luc) Als klein kind op bezoek gaan bij oma betekende vanuit Heemstede in ieder geval een treinreisje. De wandeling vanaf het station was lang voor onze korte beentjes, maar de beloning in de snoepjeswinkel maakte dat weer goed.

Eenmaal boven gekomen rook alles anders als thuis. In de keuken overheerste de geur uit het gootsteenputje. Het draaien aan de koffiemolen die hoog aan de muur hing, was zwaar. Het toilet was hoog en donker. Helemaal bovenin hing een kooldraadlamp. De woonkamer was klein maar gezellig. Hier gebeurde alles. Rondom de tafel stonden Thonetstoelen. Boven de tafel waarop een dik kleed lag, hing een grote ovalen huiskamerlamp. En aan die lamp hing weer een drukbelletje. Dat was voor het personeel, werd me verteld. Dat personeel heb ik nooit gezien, maar misschien hebben ze zichzelf er spottend mee bedoeld. Want ook hier was de keuken de plaats waar geroddeld en geklept werd. Zo kon oma hen weer bij de les roepen.

Oma zat altijd ponificaal in een hoge stoel waarop gehaakte antimakassars op de rug en armleggers lagen. Onder haar voeten stond een laag bankje. Alles bij elkaar had het wel iets van een troon. En zo gedroeg ze zich ook: als een vorstin die bediend werd.

In de hoek van de kamer stond de kachel. Links en rechts ervan twee kleine krukjes. Op het rechter krukje zat steevast Joop met een breiwerk. Met verbazing luisterden we naar het snelle tikken van de breipennen. Hier, maar ook later, moet ze honderden kilometers wol tot kledingstukken gemaakt hebben. Ze heeft voor ons in ieder geval op deze plek kleding gemaakt. Van een uitgehaalde jurk of vest heeft ze voor mij en mijn broertje een badpak gebreid. De kleur leek op die van rode kool. En als je ermee het zeewater uitkwam, hing het kruis tussen de knieën. Het badpak trok zwaar aan de schouderbandjes. Zo stonden we onszelf op het strand uit te wringen.

De mooiste herinneringen heb ik aan het Sinterklaasfeest op de Steenstraat. Nadat bij ons thuis de goedheiligman al geweest was en we ons nieuwe speelgoed trots konden laten zien, was de Sint ook bij oma langs geweest en had hij ook hier iets voor ons achtergelaten. Dat stond dan in de grote voorkamer waar we anders nooit mochten komen.

Ook de bovenetage was verboden terrein. Daar waren de slaapkamers van de tantes (oma had een slaapkamer naast de woonkamer). De enkele keer dat ik er toch was hing er een doordringende geur van poedertjes en parfum. Nee, dan de zolder. Daar werden we oogluikend toegestaan. Een heel grote ruimte waar je kon rondfietsen. En een klein raampje waardoor je heel ver over de Steenstraat naar al het gekrioel onder je kon kijken.

In de zomer was er een apart hokje naast de winkel met een raam. Aan dit ijsloket werd door een winkeldame ijs verkocht aan passanten. Aan de andere kant van de trap was de voorraadkast. Hier stonden stellingkasten waarin de vierkante blikken met de voorraad koek en snoep hoog opgestapeld stonden. Een beetje sombere ruimte voor zoveel lekkers.

Luc

JEANNE079 klDe winkel van CJamin aan de Steenstraat te Leiden.

Steenstraat 6, een artikel overgenomen uit STIELZ over dit winkel-woonhuis

In 1967 verhuizen de dochters Joop en Riek naar Voorburg. Weer boven een winkel van ....Jamin.

Bruijnings Ingenhoeslaan 62 Voorburg in 2019Pand CJamin en bovenetage Bruijnings Ingenhoeslaan 62 Voorburg in 2019.

 

 Bidprentjes

Bidprentje Bus071kl  Bidprentje Bus072kl  Bidprentje Bus117kl  Bidprentje Bus118kl