Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie EE

 

EE 1 t/m EE 15 Sloterweg
EE 16 t/m EE 30 Aalsmeerderweg

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882 **
  Land-
bouwer
in 1882 **
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 ***
 
      B. R.   fl.                                      
         
  EE 1   20     15.700   |   C.E. Duijts   C.E. Duijts Cz.                   R. Uithol
H. Uithol
  Fa. C. Kamer  
  EE 2   20         |       C.E. Duijts Cz.    Catharina's Hoeve   Willem Boere   Elisabethts hoeve   W.Boere
A. Fontaine
  H. Uithol
D. Uithol
F. Uithol
  F. Fransen
D. Uithol
F. Uithol
S. Breure
 
  EE 3   20         |       C.E. Duijts Cz.                    D. Uithol
F. Uithol
     
  EE 4   20     7.200       P. Kerkvliet   H. Verdegaal   Rijkstee     Johannes van der Hulst    Rijkstee   J. van der Hulst   J.P. Bus   J.P. Bus  
  EE 5   20     6.900       P. Kerkvliet   H. Verdegaal                   J.P. Bus      
  EE 6   20     5.100       C.E. Duijts   C.E. Duijts Cz.    De Nieuwe Hoeve   Wed. Jacob Kats   -   H. van Woudenburg   IJ. Koole      
  EE 7   20     42.300   |   J.H. Schonen   J.H. Schonen                   A. Knibbe   A. Knibbe  
  EE 8   20         |       J.H. Schonen    Wildenhorst   Jan Gerard Schone   Wildenhorst   P. Koppes   A. Knibbe   Gebr. Hopman  
  EE 9   20         |       J.H. Schonen    Amstelveen   Arend Kreeft   -   A.W. Schone   A. Knibbe   Gemeente  
  EE10   20         |       J.H. Schonen    De Paarlhoeve   David Knibbe   -   D. Knibbe   D.M.E. Knibbe   Schiphol  
  EE 11   20     5.400       J. Slingerland   J. Slingerland en Co.           Louisa hoeve   Y. Koole   D.M. Knibbe   Schiphol   
  EE 12   20     5.400       J. Slingerland   J. Slingerland en Co.   Louisa's Hoeve   Yzak Koole   Justus hoeve   A. Groenenberg   D.M. Knibbe   Schiphol   
  EE 13   20     13.600   |   Z.H. Becker   C. Beer           Rudolfsburg   P.G. Versluijs   G. Nieuwenhuis   Schiphol   
  EE 14   20         |       C. Beer   Dank en Hoop   Wed. M. van Tol           G. Nieuwenhuis   Schiphol   
  EE 15   20     5.400       M. van Boere   M. van Baren   Andelhof   Cornelis van Wijk   Wustenhof   M. van Andel (Wed. vanWijk)   P.C. van Wijk   Schiphol   
  EE 16   20     67.800   |   C. Hoogendijk   C. Hoogendijk en Co.   De Eersteling   Adriaan Goorden           A.L. Breure   Schiphol   
  EE 17   20         |       C. Hoogendijk en Co.    Elsje van Houweningen   Willem Cornelis Bulk   Hugo de Groot   A. Breure   A.L. Breure    Schiphol   
  EE 18   20         |       C. Hoogendijk en Co.                    A.L. Breure   Schiphol   
  EE 19   20         |       C. Hoogendijk en Co.                    A.L. Breure   Schiphol   
  EE 20   20         |       C. Hoogendijk en Co.                    A.L. Breure   Schiphol   
  EE 21   20         |       C. Hoogendijk en Co.    Hugo de Groot   Jilles Enthoven   Maria van Rijgersberg   J. Enthoven    (Schiphol)   Schiphol   
  EE 22   20         |       C. Hoogendijk en Co.                     (Schiphol)   Schiphol   
  EE 23   20         |       C. Hoogendijk en Co.    Maria van Reigersbergen   Hendrik Pruissen   Elsje van Houweningen   H. Pruissen    (Schiphol)   Schiphol   
  EE 24   20         |       C. Hoogendijk en Co.                     (Schiphol)   Schiphol   
  EE 25   20     8.100       A.H. van Drongelen   P.G. Knaap en Co.   De Kemphaan   Pieter Zijlmans   Antinies hoeve   P.S. Zijlmans    (Schiphol)   Schiphol   
  EE 26   20     10.700       A.H. van Drongelen   P.G. Knaap en Co.    Knaap en Burch   Pieter Knaap   Knapenburg   P. Knaap. Gz.   C. van Doorn   Schiphol   
  EE 27   20     10.600       A.H. van Drongelen   P.G. Knaap en Co.                    C. van Doorn   Schiphol   
  EE 28   20     27.600   |   D.W.P. Wisboom   D.W.B. Wisbeen wn Co.                   H.L. Knoop   Schiphol   
  EE 29   20         |       D.W.B. Wisbeen wn Co.                    H.L. Knoop   Schiphol   
  EE 30   20         |       D.W.B. Wisbeen wn Co.    't Huis de Woerd   Antonie Neelemans   De Woerd   A. Knoop   H.L. Knoop   Schiphol   
                                                   
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
*** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

Kavels EEKaart 1958 detail kavels EE

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.