Kavels sectie E

  E 1 t/m E 15 Spieringweg
  E 16 t/m E 30 IJweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
      Koper
  in 1855
      Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.     fl.                                      
           
    E 1   20          75.000   | J.J. van Voorst     J.J. van Voorst   Boerhave   Evelein   Boerhave   J.H.M. Evelein   W. v Zijverden   T.C. Immink  
    E 2   20             |       J.J. van Voorst                   W. v Zijverden       
    E 3   20             |       J.J. van Voorst             -   W. Rip   G.B. Rip   B. Rip  
    E 4   20             |       J.J. van Voorst     Jacob's Hoeve   W. Rip   -   C. Vreugdenhil   G.B. Rip      
    E 5   20             |       J.J. van Voorst     De Prins   M. van Tol   -   R. Bakker   P.M. Strijbis   P.M. Strijbis  
    E 6   20             |       J.J. van Voorst     De Graaf   G. van Tol           M.C. de Wilde   M.C. de Wilde  
    E 7   20          24.200   || J. Godeüs     S. Hartogensis                   J. v Rijn   J. v Rijn  
    E 8   20             ||       S. Hartogensis                    J. v Rijn
  P.Th. Melman
   
  N. Wouters
   
    E 9   18   72         ||       S. Hartogensis    Vlijt en Zegen   P. en N. Melman   Ons Genoegen   M. van der Horst
  P. Melman
    P.Th. Melman
  W.N. Melman
    J. en F. Olsthoorn  
    E 10   17   02      24.500   | A. Commandeur     A. Eks   Nooit Gedacht   A. van Eks   Bouw en Weiland   Wed. N. Stokman   L.J. Romeyn      
    E 11   17   93         |       A. Commandeur #   Vredelust   K. Stokman           H.J. Stokman   T.C. Kester  
    E 12   19   10         |       A. Commandeur #   Lourentia's Hoeve   C. Stoop   -   Wed. A. van Eks   P.C. vd Raadt   H.P. vd Raadt  
    E 13   20   64      9.300     P. en J. Koot     P. en J. Koot   Vijfhuizen (de School)
  Cornelia's Oord
  De Dageraad
    G. Stout
  J. Boudewijn
  P. Opdekelder
    Harmonie   C. Stoop   K. Schoorl
  J.W. vd Hulst
    K. Schoorl
  W. vd Hulst
   
    E 14   21   95      9.500   | B.H. Evers     C.M. Kemper, echtgenoot van C. Diemont                   J.W. vd Hulst
  J.C. Petrie
    Wed. Petrie  
    E 15   22   50      11.300   |       C.M. Kemper, echtgenoot van C. Diemont           -   P. van Reeuwijk   J.C. Petrie
  C.G. Beers
    C.G. Beers  
    E 16   20          21.000   || A.A. Quanjer     A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)   De IJzerhoek   G. Struik           F.S. Kamper   J. Kamper  
    E 17   20             ||       A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)    D 'IJserinck   B. Buis   Dyserink   B. Buis   Fa. Kamper       
    E 18   20             ||       A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)                    Fa. Kamper       
    E 19   20          21.100   || A.A. Quanjer     A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)                    Erven Kamper
  Fa. Kamper
   
  T. vd Boogaard
   
    E 20   20             ||       A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)                    Erven Kamper      
    E 21   20             ||       A.L. Duijserinck en B. Buijs (voor 20 Bunders)            Maria's hoeve   C. Visser   Erven Kamper      
    E 22   20          7.100     P.D. Lusing     H.E. Jansen   Maria's Hoeve   C. van Wieringen           P. Wagemaker   P.W. Baars  
    E 23   20          7.100     J. van Straten     J. van Straten   Anna's Hoeve   C. de Koning   Anna's hoeve   Wed. C. de Koning   P. v Reeuwijk   P. v Reeuwijk  
    E 24   20          7.100      B.H. Evers     J. van Straten                    P. v Reeuwijk       
    E 25   20          7.000     J. van Straten     J. van Straten                    C.M. Reinders Folmer   H.C. Reinders Folmer  
    E 26   20          7.000     B.H. Evers     C. Diemont   Kemperhof   D. Kooij   -   P. Bier Jr.   C.M. Reinders Folmer
  J. de Rijk
   
  J. de Rijk
   
    E 27   20          7.100     A. Konijn     A. Konijn en Co.   Vredeveld   W. Brandjes   Vredeveld   S. Commandeur   C. de Rijk
  J. de Rijk
     

   
    E 28   20          21.100   | A. Konijn     A. Konijn en Co.                    J. de GRaaf   P. v Reeuwijk  
    E 29   20             |       A. Konijn en Co.                    J. Bos   A. Wennekers  
    E 30   20             |       A. Konijn en Co.    Aurora   J. de Jong   Aurora   C. van der Laan   J. Bos   J. Bos  
                                                         
    Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.      
        B   R   E                                        
    #E 11           15             K. Velseboer                          
    #E 12           30             P. Vis                          
                                                         
                                                         
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels EKaart 1958 detail kavels E 

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden 

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord 

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu