Kavels sectie DD

  DD 1 t/m DD 15 Hoofdweg
  DD 16 t/m DD 30 Sloterweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B. R.   fl.                                      
           
    DD 1   20     35.900   |   G. Visser   G. Visser   Nieuwerkerk   Poulus Blakenende   Hazerswoude   P. Bier   C. Gijzenberg   mts. C. Gijzenberg  
    DD 2   20         |       G. Visser    Hazerswoude   Pieter Bier           C. Gijzenberg      
    DD 3   20         |       G. Visser                    C. Gijzenberg
  M. v Gaalen
   
  J. Th. v Gaalen
   
    DD 4   20         |       G. Visser    Dorp Zwaag   Arie Kuiper   Dorp Zwaag   A. Kuiper   M. v Gaalen      
    DD 5   20         |       G. Visser                    M. v Gaalen      
    DD 6   20         |       G. Visser                    T. Tijssen   Gemeente  
    DD 7   20     56.000   ||   G. Visser   G. Visser    De Beemster   Rens Dekker           P. v Beem   Gebr. Nieuwenhuis
  J. v Lent
   
    DD 8   20         ||       G. Visser                    M.G. Breure      
    DD 9   20         ||       G. Visser    Vissers Hoop   Olaf Huiberts   Visschershoop   C. Huibers   M.G. Breure      
    DD 10   20         ||       G. Visser                    P. Luimee
  C.J. Baars
    Gebr. Baars  
    DD 11   20         ||       G. Visser                    C.J. Baars
  A. v Kooten
   
  J. v Kooten
   
    DD 12   20         ||       G. Visser    Boomkamp   Klaas Benjamin   Boomkamp   K. Benjemin   A. v Kooten
  N.J. v Reeuwijk
       
    DD 13   20         ||       G. Visser                    N.J. v Reeuwijk
  Wed. J.A. v Nieuwenhuyzen
    A.C. v Nieuwenhuijzen  
    DD 14   20         ||       G. Visser    Westerhout   Jacob Bier   Westerhout   G. Bruin   Wed. J.A. v Nieuwenhuyzen      
    DD 15   20         ||       G. Visser            -   P. Rus   N.J. v Reeuwijk   N.J. v Reeuwijk  
    DD 16   20     6.100       K. Blom   C.E. Duijts Cz.   De Voorpost   Dirk Teeuwessen   -   L. Boere   Gebr. Stammes   C. Gijzenberg  
    DD 17   20     6.300       S. Keijzer   C.E. Duijts Cz.                   Gebr. Gort
  D. Uithol
    D. Uithol  
    DD 18   20     6.600       H. van Zetten   H. van Zetten   De Eere Juffer   Pieter Neefjes   -   J. Kool   J.W. v Diemen   J.W. v Diemen  
    DD 19   20     4.700   |   P. Kervliet   P. Kerkvliet   Vrijwel   Pieter Kerkvliet   Vrij wel   G. Kerkvliet   J.J. Kiebert   P.C. v Wijk  
    DD 20   20         |       P. Kerkvliet           -   A. van Kooten   G.J. Kiebert   P.T.M. Kiebert  
    DD 21   20     4.900       J.H. Schonen   J.H. Schonen   Meervrucht   Cornelis van Dam   Meervrucht   P. van Dam   J.G. vd Water    J.G. vd Water  
    DD 22   20     4.500       A. van Riessen   A. van Riessen   Bleesheuvel   Blees van den Heuvel   Stekelenburg   A. van Krimpen   D.M. Knibbe   A. Knibbe  
    DD 23   20     4.000       A.H. Bultman   H.A. Bultman Hz.           Rijk aan zegen   C. den Ouden   P.J. Esselink      
    DD 24   20     4.300       P. Beers   K. Mol   Houthoeve   Cornelis van Houten (wed.Servaas)   -   C. van Houten (Wed. Servaas)   M. Slootweg   K. v Beem  
    DD 25   20     27.800   |   K. Blom   K. Blom   Moskou   Jacob Rus           C. Kamer   Fa. C. Kamer  
    DD 26   20         |       K. Blom    Petersburg   Pieter Rus   -   P. Rus   C. Kamer      
    DD 27   20         |       K. Blom                    J. Slootweg   C. Slootweg  
    DD 28   20         |       K. Blom    Blommenstijn   Adriaan van Kooten           E.F. Derijcke   Schiphol  
    DD 29   20         |       K. Blom    Vrouwenhof   Klaas Peetoom           J. Kramer   Schiphol  
    DD 30   20         |       K. Blom    Swanland   Adriaan van Kooten   -   C. Kamer   J. Kramer   Schiphol  
                                                     
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels DDKaart 1958 detail kavels DD 

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu