Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels sectie CC

 

CC 1 t/m CC 5 Nieuwemeerdijk
CC 6 t/m CC 8 Schipholweg

  Kavel   Opp.   Prijs
in 1855
      Koper
in 1855
  Eigenaar
in 1857
  Naam
Hofstede
in 1868 *
  Grond-
gebruiker
in 1868
  Naam
Hofstede
in 1882 **
  Land-
bouwer
in 1882 **
  Grond-
gebruiker
in 1958
  Grond-
gebruiker
in 1978 ***
 
      B.   R.   fl.                                      
         
  CC 1   19   17   6.200       M. van Baren   M. van Baren   De Koekkoek   Maarten van Baren   -   C. Koemeester   K.A. de Boer
A.L. Breure
W. Franzen
     
  CC 2   14   72   6.100       IJ, Konijn   IJ. Konijn   Bijlhof   Dirk Uithol           -   K.A. de Boer
D.E. Knibbe
 
  CC 3   15   09   7.400       F. La Poutre   B.H. Evers                   P.G. Knibbe      
  CC 4   13   40   6.200       F. La Poutre    J. Keizerswaard   't Klaverland   Jacobus van Klaveren   -   T. Hoogenhout   P.G. Knibbe      
  CC 5   7   36   3.100       Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                   -      
  CC 6   22   66   9.600       M. van der Wilk   C.J. Kroon   Kroonhoeve   Tijmen van der Sluijs   Neeltjes hoeve   L. Buis   A.L. Breure      
  CC 7   22   34   9.100       E. Knibbe   E. Knibbe #   Geduld overwint
Reinhof
  Pieter Knibbe
Engel Knibbe
  Geduld overwint alles
Rijnhof
  A. Knibbe
Wed. E. Knibbe
  Jac. vd Marel   S. Breure  
  CC 8   19   71   7.200       Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jht. D. Rutgers van Rozenburg                   K.A. de Boer
Gebr. de Rijk
  Gebr. Helsloot  
                                                     
  CC Veldw.                                   -   D. Uithol          
                                                     
# Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.      
      B   R E                                        
  CC 7   6                   P. Knibbe                          
                                                     
  * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
*** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
     

 

Kavels CCKaart 1958 detail kavels CC 

Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.