Kavels sectie CC

  CC 1 t/m CC 5 Nieuwemeerdijk
  CC 6 t/m CC 8 Schipholweg

    Kavel   Opp.   Prijs
  in 1855
        Koper
  in 1855
    Eigenaar
  in 1857
    Naam
  Hofstede
  in 1868 *
    Grond-
  gebruiker
  in 1868
    Naam
  Hofstede
  in 1882 **
    Land-
  bouwer
  in 1882 **
    Grond-
  gebruiker
  in 1958
    Grond-
  gebruiker
  in 1978 ***
   
        B.   R.   fl.                                      
           
    CC 1   19   17   6.200       M. van Baren   M. van Baren   De Koekkoek   Maarten van Baren   -   C. Koemeester   K.A. de Boer
  A.L. Breure
  W. Franzen
       
    CC 2   14   72   6.100       IJ, Konijn   IJ. Konijn   Bijlhof   Dirk Uithol           -   K.A. de Boer
  D.E. Knibbe
   
    CC 3   15   09   7.400       F. La Poutre   B.H. Evers                   P.G. Knibbe      
    CC 4   13   40   6.200       F. La Poutre    J. Keizerswaard   't Klaverland   Jacobus van Klaveren   -   T. Hoogenhout   P.G. Knibbe      
    CC 5   7   36   3.100       Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jhr. D. Rutgers van Rozenburg                   -      
    CC 6   22   66   9.600       M. van der Wilk   C.J. Kroon   Kroonhoeve   Tijmen van der Sluijs   Neeltjes hoeve   L. Buis   A.L. Breure      
    CC 7   22   34   9.100       E. Knibbe   E. Knibbe #   Geduld overwint
  Reinhof
    Pieter Knibbe
  Engel Knibbe
    Geduld overwint alles
  Rijnhof
    A. Knibbe
  Wed. E. Knibbe
    Jac. vd Marel   S. Breure  
    CC 8   19   71   7.200       Jhr. Rutgers van Rozenburg   Jht. D. Rutgers van Rozenburg                   K.A. de Boer
  Gebr. de Rijk
    Gebr. Helsloot  
                                                       
    CC Veldw.                                   -   D. Uithol          
                                                       
  # Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander.      
        B   R E                                        
    CC 7   6                   P. Knibbe                          
                                                       
    * Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn.
  ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten!
  *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart.

  Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen.
       

   

   

   

  Kavels CCKaart 1958 detail kavels CC 

  Kaart Haarlemmermeer 1867Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden

  Haarlemmermeer agrarische grondgebruikers 1978 deel noord

   

   

   

       
   

  Bronvermelding

  Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

   

  'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

  'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

  Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

   
       

   

   

   

   

  Matomo opt-in

  Main Menu