Doel van deze site

Deze site is gemaakt vanuit de gedachte dat het vak van filmoperateur met hardcopy films - tegenwoordig vaak aangeduid als analoge film in tegenstelling tot de nu professioneel gebruikte digitale kopie├źn van films - snel aan het verdwijnen is. Aangezien ik een twintigtal jaren gewerkt heb met filmrollen, heb ik mijn verhaal geschreven voorzien van de nodige afbeeldingen om een en ander beter zichtbaar te maken. Ook heb ik bewust gekozen voor het noemen van namen van de personen die ik in die tijd in dit werk ben tegengekomen. De meeste met name genoemde personen zijn voor zover mij bekend reeds overleden, van anderen heb ik zoveel mogelijk alleen de voornaam opgenomen. Mochten belanghebbenden bezwaar maken tegen het noemen van hun/een naam, neem dan via het contactformulier contact met me op zodat ik dat zo snel mogelijk kan aanpassen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de beheerder.

Bronnen

Van zoveel mogelijk materiaal is aangegeven waarvan het betrokken is, soms bij de foto of tekst zelf, soms in een algemene opmerking in de tekst of aan het eind van de pagina. Voor zover mogelijk is van alle bronnen geprobeerd de bron te achterhalen en te vermelden. Mocht u menen de bron te zijn van bepaald materiaal en een vraag of verzoek daarover te hebben, gebruik dan het contactformulier voor nader overleg.

Geen garantie op juistheid

Omdat het om persoonlijke herinneringen gaat kan het zijn dat er fouten op de site staan. In dat geval kan dat via het contactformulier gemeld worden zodat dit eventueel gewijzigd kan worden.
Zie ook de Privacyverklaring.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.